Avainsanat

, , , , , ,

Geenimuunneltuja eläimiä kokeissa ensi kerran enemmän kuin ”normaalieläimiä”

Britannian eläinkokeissa käytettiin vuonna 2012 noin kaksi miljoonaa hiirtä, joisat suuri osa oli geenimuunneltuja.

Britannian eläinkokeissa käytettiin vuonna 2012 noin kaksi miljoonaa hiirtä, joista suuri osa oli geenimuunneltuja.

Britannian vallassa olevan hallituksen ohjelmaan kuului alusta pitäen lupaus saarivaltakunnassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä käytettävien eläinkokeiden ja näissä tarvittavien eläinten lukumäärän vähentämisestä. Tuo lupaus on jäänyt lunastamatta – ja itse asiassa eläinkokeita tehdään vuosi vuodelta yhä enemmän. Uusimman tilaston mukaan vuonna 2012 Britanniassa tehtiin kaikkiaan 4.11 miljoonaa koetta, joissa mukana oli eläviä eläimiä. Eläinkokeiden määrä oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Laboratorioiden ja tutkimuslaitosten kokeissa oli 317 200 eläintä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusimman tilastovuoden erityispiirre on geenimuunneltujen (GM) eläinten käytön huomattava lisääntyminen. Vuosi 2012 oli Britanniassa ensimmäinen tilastojakso, jonka aikana geenimuunneltuja eläimiä käytettiin kokeissa enemmän kuin normaaleja, muuntelemattomia eläimiä.

Vuonan 2012 Britannian eläinkokeissa geenimuunneltujen eläinten määrä oli 22 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yhteensä vuoden aikana käytettiin 1.91 miljoonaa GM-eläintä.

Yleisin koe-eläin oli hiiri, joita käytetiin vuoden aikana kaikkiaan 1.98 miljoonassa koetapahtumassa. Muita paljon käytettyjä koe-eläimiä olivat rotat ja kalat. Myös nisäkkäitä käytetään edelleen – julkisesta painostuksesta huolimatta. Vuonna 2012 Britanniassa käytettiin 22 prosenttia edellisvuotista enemmän kädellisiä nisäkkäitä. Kokeissa käytettyjä kädellisiä olivat makakiapinat ja paviaanit.

Tahallisesti aiheutettuja, eläimille vahingollisia mutaatioita sisältäneitä, geenimuunneltuja eläimiä käytettiin vuonna 2012 kaikkiaan 13 prosenttia enmmän kuin vuotta aikaisemmin. Enemmistö näistä GM-eläimistä oli hiiriä https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212610/spanimals12.pdf

Eläinkokeiden vastustus on ollut Brittein saarilla voimakasta jo vuosia, ja hallituksen lipsuminen eläinkokeiden vähennyslupauksesta nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin ruokkii vastustajien kampanjoita (Eläinkokeiden vastustus voimistuu Britanniassa. Tiedebasaari 14.11.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/11/14

Hallituksessa eläinkokeiden säätelystä vastaavan sisäasianministeriön edustajat puolustavat nykysuuntausta sillä, että kokeita tarvitaan yhä enemmän, koska uudet tutkimussuunnat eivät tule toimeen ilman elävien eläinten käyttöä. Useat geenimuunteluun perustuvat tekniikat esimerkiksi lääkkeiden kehitystyössä sekä tautien parannus- tai seurantamenetelmien kehittelyssä vaativat eläinkokeita, todistelevat sisäministeriön lisäksi myös tutkijapiirit.

Geenimuuntelun tulo biologiseen ja biolääketieteelliseen tutkimukseen on lisännyt koe-eläinten tarvetta suuresti. Mutta tässä lisäyksessä on myös myönteinen puolensa, totesi Kuninkaallisen eläinlääketieteellisen korkeakoulun edustaja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. ”Tutkimuksessa on päästy vaiheeseen, jossa etsitään ja löydetään uusia ratkaisuja ja hoitokeinoja harvinaisiin sairauksiin. Tällaisia keinoista ei osattu edes uneksia viisi vuotta sitten. Uudet menetelmät edellyttävät geenimuunneltujen eläinten käyttöä. Tässä suhteessa tutkijat ovat oman menestyksensä uhreja, ja tutkimuksen eteneminen edellyttää yhä enemmän eläinkokeita”, vallitsevan käytännön puolustajat todistelevat (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23325821

Mainokset