Avainsanat

, , , , , , , , ,

Massiivisen hiilenpolton aiheuttama ilman saastuminen näkyy ja tuntuu Kiinassa. Huaibei, Anhuin maakunta.

Massiivisen hiilenpolton aiheuttama ilman saastuminen näkyy ja tuntuu Kiinassa. Huaibei, Anhuin maakunta.

Kiinan kansantasavallan kommunistihallinnon aikana maan hallitus jakoi jättivaltion pohjoisosien asukkaille kotien ilmaista hiiltä kotien lämmittämiseen ja muuhun energiahuoltoon. Hyvää tarkoittanut ja köyhässä, kehittyvässä maassa välttämätönkin toimenpide on nyttemmin osoittautunut väestölle kohtalokkaaksi. Kaikkein saastuttavimpana fossiilisena polttoaineena tunnettu kivihiili on aiheuttanut niin rankan ilmansaasteiden kuormituksen, että noille noki- , hiukkas- ja savukaasupäästöille altistuneen väestön hengitystiesairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien aiheuttama sairastuvuus näkyy tilastoissa eliniän lyhenemisenä.

Pekingin yliopiston Sovelletun talouden laitoksen tutkijan Yuyu Chenin johdolla Yhdysvaltain tiedeakatemian Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 8.7.2013 julkaistun tutkimuksen mukaan Kiinan pohjoisosissa asuvan väestön eliniän odote on lyhentynyt aikanaan harjoitetun hiilen ilmaisjakelun seurauksena keskimäärin 5.5 vuodella. Hiilen ilmaisjakelua harjoitettiin Huai-joen pohjoispuolisilla alueilla aikavälillä 1950-1980. Alueella asuu noin puolet mailman väkirikkaimman valtion väestöstä, noin 500 miljoonaa ihmistä.

Tutkimuksessa selvitettin paikallista ilmanlaatua – etenkin hiilen poltosta aiheutunutta saastumista – sekä sairastavuus- ja kuolintilastoja 90 kaupungissa. Tilastot osoittavat kiistattoamsti ja dramaattisesen jyrkästi eliniän odotteen mukaista kahtiajakoa Kiinan väestössä. Huai-joen pohjoispuolella eliniän odote on keskimäärin 5.5 vuotta alhaisempi kuin muualla Kiinassa. Ilmaisen hiilen jakelualueella ilmansaasteiden keskipitoisuudet nousevat tasolle 184 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä (μg/m3) eli 55 prosenttia korkeammiksi kuin Huai-joen eteläpuolisessa Kiinassa (http://www.pnas.org/content/early/2013/07/03/1300018110

Hiilen ilmaisjakelun dramaattisen vakavat seuraukset väestön kuolleisuuden lisäämisessä ovat kiistattomat, mutta mitalilla on varmasti myös toinen – ja ainakin toistaiseksi tuntematon – kääntöpuolensa. Pohjois-Kiinassa ilmasto on ankara ja talvet ovat erittäin kylmiä. Ilmaisen hiilen ansiosta noilla laajoilla alueilla asuva väestö on voinut pitää kotinsa ja muut rakennukset lämpiminä. Jos hiiltä ei olisi ollut valtion kustannuksella saatavilla, köyhät maaseudun asukkaat tuskin olisivat psytyneet ostamaan riittävästi polttoaineita.  Ilmaishiili on varmasti pelastanut suuria ihmisjoukkoja paleltumiskuolemilta, mutta pelastettujen ihmishenkien määrää ei tunneta.

Dramaattiset lukemat eivät tule yllätyksenä, sillä Kiina on jo pitkään tunnettu maailman johtavana kivihiilen polttajana ja ilmakehän pahimpana saastuttajana. Ongelmat tunnetaan ja onneksi tätä nykyä myös tunnustetaan Kiinassakin. Maan hallitus lupasi kesällä 2013 siirtää jättivaltion energiapolitiikan painopistettä fossiilisista polttoaineista – pääosin hiilestä – uusiutuviin energianlähteisiin. Kiina onkin noussut maailman johtaviin tuuli- ja aurinkoenergian tuottajiin, mutta kivihiilen valta-asema on järkkymätön – ja edelleen sekä ihmisten että ympäristön terveydelle hyvin vaarallinen.

Ilmansaasteiden aiheuttamat terveydelliset haitat ovat hälyttävän suuria muuallakin. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan maailamassa kuolee joka vuosi kaksi miljoonaa ihmistä ilmansaasteiden seurauksena. Valtaosa näistä uhreista on kehittyvien köyhien maiden asukkaita, mutta kyllä ongelma on tätä päivää myös rikkaassa Lännessä. Euroopan ympäristöinstituutin (European Environment Agency) mukaan ilmansaasteet alentavat eurooppalaisen väestön eliniän odotetta keskimäärin kahdeksalla kuukaudella.

Mainokset