Avainsanat

, , , , , ,

Istuvan koiran yläpaine 25 yksikköä korkeampi kuin makuulla

Koiran verenpaine on istuvassa asennossa mitattaessa huomattavasti korkeampi kuin makuulla tehdyssä mittauksessa.

Koiran verenpaine on istuvassa asennossa mitattaessa huomattavasti korkeampi kuin makuulla tehdyssä mittauksessa.

Verenpaine on erinomainen yleiskunnon tai -tilan mittari, jota kannattaisi seurata säännöllisesti – sairailla tai sairaiksi epäillyllä mittaukset ovat suorastaan välttämättömiä. Tämä pätee ihmisten lisäksi kaikkiin muihinkin eläimiin, ja esimerkiksi kilpahevosilta ja ratajuoksuihin osallistuvilta koirilta paineita seurataankin. Lemmikkieläimiltä verenpaineita mitataan harvemmin, mutta toki eläinlääkärin vastaanotoille jouduttaessa tällaiset perustutkimukset tehdään. Mutta se, miten mittaukset tehdään, vaikuttaa ratkaisevasti lopputulokseen. Koiran asento verenpainetta mitattaessa vaikuttaa suuresti sekä yksittäisen mittauksen arvoihin että mittaustulosten toistettavuuteen.

Yhdysvaltalaisen Pennsylvanian yliopiston Eläinlääketieteellisen laitoksen tutkijan Danielle A. Rondeaun johdolla Journal of American Veterinary Medical Association -tiedelehdessä 1.6.2013 julkaistussa tutkimuksessa verrattiin verenpainemittauksen tuloksia eri asennoissa mittaushetkellä olleilla koirilla. Vertailussa oli mukana 51 koiraa, joilta kultakin mitattiin seitsemän erillistä systolisen verenpaineen eli yläpaineen mitatusta sekä koiran istuessa että maatessa lepoasennossa. Kaikissa mittauksissa koiran asennosta riippumatta verenpainemittarin mansetti oli raajassa sydämen vasemman kammion korkeudella.

Koiran asento mittaushetkellä vaikuttaa ratkaisevasti verenpaineeseen. Asennon vaikutus koiran systoliseen verenpaineeseen oli huomattavan suuri, kessimäärin 25.1 mm Hg. Istuvassa asennossa koirien systolinen verenpaine oli koko aineistossa keksimäärin 172.1 elohopeamillimetriä (mm Hg), kun makaavassa lepoasennossa samojen koirien yläpaineiden keskiarvo oli 147.0 mm Hg.

Asento vaikutti myös mittaustulosten toistettavuuteen. Makuulla olleilla koirilla systolisen paineen rinnakkaisissa mittaustuloksissa vaihtelu oli huomattavasti vähäisempää kuin istuvassa asennossa tehdyissä mittauksissa.

Verenpainearvoihin suuresti vaikuttava mittaushenkilön ja -paikan osuus tunnetaan niin kutsuttuna valkotakkivaikutuksena – toisin sanoen lääkärin läsnäolon tuoma hermostuneisuus tai suoranainen stressi kohottaa painearvoja. Ihmisillä hyvin tunnettu ja usein raportoitu vaikutus päätee myös koirilla, joilla vieraan henkilön tekemä mittaus voi olla kymmeniä yksikköjä korkeampi kuin tutun mittaajan kuten omistajan tekemässä mittausksessa (”Valkotakkivaikutus” nostaa verenpainetta myös koirilla. Tiedebasaari 20.9.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/09/20

 

Mainokset