Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Jopa puolet maailman lintulajeista lentää "elämän ehtoopuolella" ilmastonmuutosken edetessä.

Jopa puolet maailman lintulajeista ”lentää elämän ehtoopuolella” ilmastonmuutoksen edetessä.

Ainakin joka neljäs mutta ehkä jopa joka toinen maapallolla tätä nykyä tavattava lintulaji kärsii, pahimmillaan jopa menehtyy ikiajoiksi vääjäämättä etenevän ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja samanlainen kova kohtalo odottaa muitakin elävän luonnon edustajia. Ilmastonmuutos on toki vain yksi eliökuntaa ja etenkin sen harvinaisimpia edustajia uhkaavista vaaroista, mutta tähän vaaraan ei ole osattu varautua. Niinpä vaarassa olevista lintulajeista vain pieni osa on virallisesti vaarantuneiden eliöiden, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ylläpitämän uhanalaisten lajien luettelon, eli niin kutsutun Punaisen kirjan sivuilla. Uusimman ja kaikkien aikojen kattavimman arvioinnin mukaan lintujen, matelijoiden ja korallieläinten tulevaisuus on oletettua vakavammin uhattuna.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton tutkijan Wendy B. Fodenin johdolla Plos ONE (Public Library of Science, ONE) -tiedelehdessä 12.6.2013 julkaistussa selvityksessä ilmastonmuutoksen takia vaarantuneessa asemassa olevien lintulajien osuus kaikista linnuista arvioitiin varovaisimman arvion mukaan 24 prosentiksi ja dramaattisimman ennusteen mukaan 50 prosentiksi kaikista linnuista. Matelijosta vastaavassa vaarantuneesa asemassa on 22–44 prosenttia lajeista, ja korallieläimillä vaarantuneiden osuus on 15–32 prosenttia kaikista maailman merissä tavattavista lajeista. Vaikka ilmastonmuutos tiedetään ja on jo pitkään tiedetty eliökuntaa uhkaavaksi tekijäksi, tämän mullistuksen vaikutuksia lintujen kohtaloon ei ole osattu ennakoida riittävästi. Syy aliarviointiin on se, että Punaisen kirjan kriteerit laadittiin jo vuosikymmeniä sitten, jolloin ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uhkaa ei oltu vielä kunnolla tiedostettu. Siksi lintujen tilanne onkin erittäin ongelmallinen: Kaikista linnuista 14–41 prosenttia ovat erittäin vakavasti ilmastonmuutoksen takia vaarantuneita, mutta silti valtaosa tämän joukon lajeista on Punaisen kirjan mukaan turvassa ihmisen aiheuttamilta tai muilta lajien olemassaoloa uhkaavilta vaaroilta (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065427

Linnut ovat muita eläinryhmiä onnekkaampia lentokykynsä ansiosta, mutta niillekin ilmastonmuutos tulee liian nopeasti ja liian rajuna. Ilmaston lämmetessä useimmat eläinlajit voivart siirtyä alueille, joiden olosuheet vastaavat niiden aikaisempia elinpiirejä. Mutta tällaisesa sopeutumisessa on rajansa: Ilmaston lämpeneminen on useille lajeille liian noepaa, ja monissa tapauksissa elinalueiden vaihtoa estävät maantieteelliset muurit kuten suuret ja korkeat vuoristot tai laajat merialueet. Parhaat mahdollisuudet säilyä tulevaisuuden mullistuksissa on lajeilla, jotka pystyvät liikkumaan ja niillä, joiden lisääntymiskierto on lyhyt. Jos jälkeläistuotto on suurta ja jälkeläisiä saadaan lyhyin väliajoin, uudet sukupolvet saattavat pystyä sopeutumaan asteittain etenevään ilmastonmuutokseen. Mutta vain harvoin – useiden vuosien välein – jälkeläisiä saavat lajit ovat tuomittuja kärsimään.

Nopeasti etenevä ilmastonmuutos vie terän myös eliöiden turvaksi perustetuilta suojelualueilta. Kun eliöiden olisi muutettava ilamston lämemtessä, suojelualueiden rajat tulevat vastaan, eikä turvallisia uusia elinalueita ehkä enää löydykään. Siksi olemassa olevia suojelualueita tulisi laajentaa ja yhtenäisiä elinpiirien vyöhykkeitä tulisi turvata eliölajien väistämättömien siirtymisten varalle. Ainoa todellinen keino yrittää pelastaa niin lintuja kuin muitakin otuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamilta uhkakuvilta on kuitenkin muutoksen hillitseminen lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähennyksillä ja haitallisia maankäytön muutoksia rajoittamalla, tutkijat muistuttavat.

Mainokset