Avainsanat

, , , , , ,

Hyvin pahoin liikalihavalla äidilla lähes 4-kertainen riski äärimmäisen ennenaikaiseen synnytykseen

Raskaana olevan naisen ylipaino ja varsinkin liikalihavuus lisäävät huomattavasti mahdollisuutta, että lapsi syntyy ennenaikaisesti.

Raskaana olevan naisen ylipaino ja varsinkin liikalihavuus lisäävät huomattavasti mahdollisuutta, että lapsi syntyy ennenaikaisesti.

Lapsen syntyminen ennenaikaisesti, nykytermein ilmaistuna ennen kuin 37. raskausviikko täyttynyt, lisää tilastojen mukaan huomattavasti vastasyntyneiden kuoleman riskiä sekä kasvavan lapsen yleistä sairastumisriskiä ja mahdollisuutta kehityksen hidastumiseen. Naisen ylipaino tai liikalihavuus raskauden aikana on puolestaan merkittävä ennenaikaiseen synnytykseen johtava tekijä. Odottavan äidin ylipainosta onkin tullut viime vuosina suurin raskausaikaan liittyvä huolenaihe terveydenhuollossa. Raskaana olevan naisen ylipaino on ohittanut ”huolestumisasteikolla” jopa aikaisemmin paljon varoitellut – ja tietysti yhä ajankohtaisen – tupakoinnin ja alkoholinkäytön vaaroista varoittelun. Vaikka odottavan äidin ylipaino on ollut vahvasti epäiltyjen listalla etsittäessä syitä ennenaikaisten synnytysten yleisyyteen, varmuutta yhteydestä ei ole ollut. Uusi ruotsalais-yhdysvaltalainen tutkimus antaa kuitenkin vakuuttavat perusteet johtopäätökselle, jonka mukaan raskaana olevan naisen liikakilot lisäävät mahdollisuutta ennenaikaiseen synnytykseen.

Tukholmassa toimivan Karoliinisen sairaalan Kliinisen epidemiologian yksikön tutkijan Sven Cnattingiusin johdolla Yhdysvaltain lääkäriliiton JAMA (Journal of American Medical Association) -tiedelehdessä 12.6.2013 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin Ruotsissa vuosina 1992–2010 syntyneiden lasten sikiökauden pituutta (eli synnytyksen ajankohtaa verrattuna niin sanottuun normaaliaikaan eli 39 viikkoon) suhteessa äidin painoindeksiin raskauden aikana. Mukana olivat vain yksilapsiset synnytykset. Naisten ylipainoa luokiteltiin painoindeksiin perustuvalla asteikolla: normaalipainoisia ovat henkilöt, joiden painoindeksi on välillä 18.5–25, ylipainoisilla indeksi on välillä 25–30, ja liikalihaviksi luokitellaan henkilöt, joilla painoindeksi on yli 30. Tässä tutkimuksessa liikalihavuus jaettiin vielä tavanomaista tarkemmin luokkiin 35–40 sekä yli 40.  Painoindeksi lasketaan kaavalla: paino (kiloina) / pituus x pituus (metreinä). Raskauden kestoajassa erotettiin normaalia 37 viikkoa lyhyemmät luokat: äärimmäisen lyhyt raskausaika = 22–27 viikkoa, hyvin lyhyt raskausaika = 28–31 viikkoa ja kohtalaisen lyhyt raskausaika = 32–36 viikkoa.

Naisen raskauden aikaisen ylipainon ja lapsen ennenaikaisen syntymän välillä havaittiin selvä yhteys. Koko seuranta-aineistossa oli mukana 1 599 551 synnytystä, joissa naisen raskauden alkuvaiheen painoindeksi tunnettiin. Näistä tapauksista äärimmäisen ennenaikaisia synnytyksiä oli 3 082, hyvin ennenaikaisia tapauksia oli 6 893, ja 67 059 lasta syntyi kohtalaisen ennenaikaisesti. Ennenaikaisen synnytyksen vaara oli sitä suurempi, mitä enemmän äidillä oli ollut liikakiloja raskasaikana. Selvimmin naisen ylipainon aiheuttama riski ilmeni äärimmäisen ennenaikaisten synnytysten kohdalla.

Kaikki äidin ylimääräiset kilot lisäävät ennenaikaisen synnytyksen vaaraa

Naisilla, jotka olivat painoindeksi mukaan normaalipainoisia (BMI = 18.5–25), äärimmäisen ennenaikaisia synnytyksiä (eli raskausaika oli 22–27 viikkoa) oli vain 0.17 prosenttia kaikista tapahtumista. Ylipainon aiheuttama lisäys äärimmäisen ennenaikaisen synnytyksen mahdollisuuteen lisääntyi suorassa suhteessa naisen odotusaikaiseen painoindeksiin. Naisilla, joilla painoindeksi oli välillä 25–30, äärimmäisen ennenaikaisesti synnytysten osuus oli 0.21 prosenttia kaikista synnytyksistä, ja suhteellinen ennenaikaisen synnytyksen riski oli tilastollisesti 26 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisilla äideillä. Jos äidin painoindeksi oli välillä 30–35, äärimmäisen ennenaikaisia synnytyksiä oli 0.27 prosenttia tapauksista eli suhteellinen riski oli kohonnut 58 prosentilla. Naisen painoindeksin oltua välillä 35–40 äärimmäisen ennenaikaisia synnytyksiä oli 0.35 prosenttia tapauksia ja riski oli kohonnut 101 prosentilla. Vakavimmassa liikalihavuusluokassa olleilla äideillä, eli synnyttäjillä, joilla odotusaikainen painoindeksi arvo oli suurempi kuin 40, äärimmäiseen ennenaikaisia synnytyksiä oli 0.52 prosenttia tapauksista, ja suhteellinen riski tällaiseen synnytykseen oli 299 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisilla synnyttäjillä.

Ennenaikaisen synnytyksen riski kasvoi tutkijoiden yksiselitteisen johtopäätöksen mukaan, jos äidit olivat odotusaikana ylipainoisia tai liikalihavia. Äärimmäisen ennenaikaisiksi luokiteltavien synnytysten vaara lisääntyi huomattavasti, jos äidit olivat olleet liikalihavia eli odotusaikainen painoindeksin arvo oli suurempi kuin 30.

Mainokset