Avainsanat

, , , , , , ,

Pohjavedssä strontium-90 -isotoopin pitoisuus noussut 100-kertaiseksi

Fukushiman vaurioituneen ydinvoimalan sulaneiden reaktoriytimien jäähdyttämiseen käytettyä, radioaktiiviseksi muuttunutta vettä varastoidaan suurissa säiliöissä, joissa on ollut useita vuotoja. Ilmeisesti sekä suoraan vaurioituneista reaktorirakennuksiat että säiliöistä ympäristöön valunutta, erittäin vaarallista strontium-90 -isotooppia ja tritiumia on valunut myös alueen pohjavesiin.

Fukushiman vaurioituneen ydinvoimalan sulaneiden reaktoriytimien jäähdyttämiseen käytettyä, radioaktiiviseksi muuttunutta vettä varastoidaan suurissa säiliöissä, joissa on ollut useita vuotoja. Ilmeisesti sekä suoraan vaurioituneista reaktorirakennuksiat että säiliöistä ympäristöön valunutta, erittäin vaarallista strontium-90 -isotooppia ja tritiumia on valunut myös alueen pohjavesiin.

Japanin itärannikon tuntumassa maaliskuussa 2013 tapahtuneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vaurioittamien Fukushiman ydinvoimaloiden vaurioitumisen seurauksena ympäristöön vuotaneet vedet ovat valuneet alueen pohjavesiin. Voimalan omistaja Tepco (Tokyo Electric Power Co) myönsi 19.6.2013, että uusimmissa pohjavesianalyyseissä on löydetty erittäin korkeita radioaktiivisen strontium-90  -isotoopin ja vedyn radioaktiivisen isotoopin tritiumin pitoisuuksia. Pohjavesien radioaktiivisten aneiden pitoisuudet ovat nyt jopa 100 kertaa korkeammat kuin vuoden 2013 alussa. Pohjavesiin ydinvoimaloiden reaktoriytimien sulamisen seurauksena ensin voimalarakennuksiin ja pitkään rakennusten sisällä pysyneet aineet ovat päässeet reaktorihallien murtumien kautta. Vettä voimalarakennuksissa on valtavasti, koska halleihin on jouduttu pumppaamaan vettä jäähdyttämään sulaneita reaktorisydämiä.  Suuri vuoto havaittiin huhtikuussa 2011, mutta pohjavesiin saakka radioaktiiviset aineet ovat kulkeutuneet hitaasti. Todennäköisin radioaktiivisen strontiumin ja tritiumin lähde on Fukushiman kakkosyksikössä havaittu vuoto.

Jatkuva lisäveden pumppaamistarve rakennuksiin on ratkaisematon ongelma, sillä vettä pitäisi saada ulos halleista, eikä Tepco ei ole saanut anomaansa lupaa johtaa lievästi radioaktiiviseksi muuttuneita jäähdytysvesiä mereen. Toistuvissa meriveden radioaktiivisuuden mittauksissa voimalan läheisyydellä ei ole todettu säteilytasojen merkittävää nousua http://newsonjapan.com/html/newsdesk/article/103194.php

Parin vuoden takainen suuri vuoto ei ole jäänyt Fukushima Daiichi -voimaloiden viimeiseksi onnettomuudeksi. Voimalassa on ollut useita radioaktiivisten aineiden vuotoja, ja vuonna 2013 useita vuotoja on todettu radioaktiivisten vesien varastointiin pystytetyissä tankeissa ja maanalaisissa vesivarastoissa.

Mainokset