Avainsanat

, , , , , , ,

Hainevien markkinat keskittyvät Aasiaan. Vuosittain mailman meristä pyydetään noin 100 miljoonaa haita pääosin juuri evien takia.

Hainevien markkinat keskittyvät Aasiaan. Vuosittain maailman meristä pyydetään noin 100 miljoonaa haita pääosin juuri evien takia.

Euroopan unionin kalastusasioista vastaavat ministerit vahvistivat 6.6.2013 kokouksessaan Brysselissä tarkennetut säädökset haikalojen pyyntiin ja hainevien käyttöön. Evät ovat hainpyynnin päätarkoitus, mikä on johtanut useiden lajien liikalastukseen ja haiden harvinaistumiseen jopa uhanalaisuuden partaalle. Nykykäytännössä on yleistä, että merestä pyydetyiltä haikaloilta leikataan evät, minkä jälkeen silvotut kalat vapautetaan takaisin mereen. Evättömät hait ovat kuitenkin vaurioituneet käsittelyssä niin pahoin, että vapautetut kalat kuolevat nopeasti. EU kielsi hainevien pyynnin jo vuonna 2003, mutta täydelliseen kieltoon on voinut saada erivapauksia.

Erillisluvalla kalasta voidaan kalastusaluksella käsitellä niin, että evät ja muu osa kalasta voidaan tuoda satamaan joko yhdessä tai erikseen. Saaliiksi otettujen haiden kokonaismäärää on ollut vaikea valvoa, mutta vastaisuudessa kaikki ihmisen hyödynnettäviksi pyydetyt hait on tuotava satamaan kokonaisina. Poikkeuslupia hainevien saalistukseen on myönnetty eniten Espanjassa ja Portugalissa. Uusimman ministerikokouksen päätöksessäkin Portugali oli ainoa maa, joka ei erivapauksien lopettamista hyväksynyt.

Miniterien päätöksen perusteluissa korostetaan hainpyynnin valvonnan vaikeutta sekä haiden ja rauskujen liikapyyntiä. Hait ovat hyvin haavoittuva eläinryhmä siksi, että kalat ovat hidaskasvuisia, ne kehittyvät sukukypsiksi varsin myöhään ja naarasta kohti tuotettu jälkeläismäärä on vähäinen.

EU-maiden kalastuslaivastot pyytävät vuosittain yhteensä noin 100 000 tonnia hai- ja rauskulajeja maailman eri merialueilta. Koko maailman kalastuselinkeinon pyytämien haiden määrä nousee noin 100 miljoonaan hai- ja rauskuyksilöön joka vuosi. Pääasiallinen syy haiden pyyntiin ovat kalojen evät, joista valmistettu keitto on arvostettua herkkua etenkin Aasian maissa. YK:n alaisen Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) arvion mukaan 90 prosenttia maailman merien hai- ja rauskulajien kannoista on hävinnyt liikapyynnin seurauksena http://phys.org/news/2013-06-eu-shark-finning-loophole.html

Mainokset