Avainsanat

, , , , , , ,

Sertifioimattomat komponentit ”eivät ole turvallisuuden kannalta keskeisiä”

Shin Korin kaksi ydinreaktoria ovat keskeisesti mukana Etelä-Korean energiahuoltoa ravistelevassa skandaalissa.

Shin Korin kaksi ydinreaktoria ovat keskeisesti mukana Etelä-Korean energiahuoltoa ravistelevassa skandaalissa.

Maailman johtaviin kaupallisen ydinenergian käyttäjiin lukeutuvaa Etelä-Koreaa koettelee kansalaisten luottamusta nakertava skandaali, joka johtuu voimaloissa käytettyjen osien laadunvalvonnan virheistä ja suoranaisista vääristelyistä. Suoranaisia turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei ole, viranomaiset kuitenkin vakuuttavat. Oikeustoimiin ja virasta erottamisiin ovat johtaneet toistuvat tapaukset – ilmeisesti niin kutsuttu ”maan tapa”, jossa ydinvoimaloiden rakennuksessa käytettäviä materiaaleja ja osia ei ole tarkastettu maan hallituksen vaatimalla ja tarkoin määrittelemällä tavalla.

Etelä-Korean ydinvoimaloissa voidaan käyttää vain komponentteja, jotka kansainväliset sertifiointivaatimukset täyttävät asiantuntijat ovat tarkastaneet. Tällaisia asiantuntijoita maan hallitus on nimennyt 12. Monissa eteläkorealaisissa ydinvoimaloissa on kuitenkin käytetty osia, joita ei ole asianmukaisesti tarkastettu, ja eniten epäilyksiä kohdistuu lukuisiin tapauksiin, joissa asiakirjoja on väärennetty. Virheellisin perustein käyttöön otetuissa komponenteissa on ainakin kaapeleita, jotka välittävät myös reaktorien toiminnassa – tai toimintahäiriöissä – tärkeää tietoa.

Uusin käänne jo kauan kestäneessä skandaalissa on Etelä-Korean ydinturvallisuuskomission päätös 28.5.2013, jonka mukaan kaksi voimalaa suljetaan välittömästi ja uuden ydinvoimalan käynnistämistä lykätään. Syynä päätöksiin ovat puutteet käytettyjen rakennusosin turvatarkastuksissa. Suljettavista yksiköistä toinen on Shin Korin voimalakompleksissa ja toinen on Wolsongin ydinvoimala. Samalla estettiin Shin Korin remontissa olleen ykkösyksikön uudelleen käynnistäminen sekä uuden Wolsong 2 -reaktorin käyttöönotto. Kaikkien neljän ydinvoimalan tarkastamattomat osat vaaditaan vaihdettaviksi ennen uutta käyttölupaa.

Päätöksen jälkeen Etelä-Korean 23 ydinreaktorista kaikkiaan 10 on suljettuna. Ydinvoiman pitäisi kattaa noin 35 prosenttia Etelä-Korean sähköntarpeesta, joten maassa odotetaan ja pelätään energiapulaa alkavan kesän kuluessa.

Uusin voimalaskandaali ei tullut yllätyksenä, sillä Etelä-Korean ydinvoimaloissa on ollut epäselvyyksiä jo aikaisemminkin. Vuonna 2012 todettiin, että kahdeksan nimeämätöntä, ydinvoimaloille yhteensä tuhansia osia toimittanutta yritystä olivat väärentäneet turvallisuustarkastusten asiakirjoja.  Paikallisten lähteiden mukaan seitsemän näistä yrityksiä ovat eteläkorealaisia ja yksi yhdysvaltalainen. Epäselvyyksiä ja asiankirjojen väärennyksiä oli todettu 60 asiakirjassa, joilla ”varmistettiin” 7 682 välillä 2003–2012 voimaloihin toimitetun komponentin turvallisuus. Väärin perustein käyttöön otetut osat eivät olleet viranomaisten mukaan turvallisuuden kannalta tärkeitä, mutta kaikkien Etelä-Korean ydinreaktorien rakenneosat määrättiin tarkastettaviksi.  Hieman ennen uutta voimaloiden sulkemispäätöstä oli jo vangittu kuusi ydinvoimaloissa työskennellyttä insinööriä ja voimaloihin osia toimittanutta henkilöä. Ja noin vuotta aikaisemmin viisi johtavaa valtiollisen energiayhtiön (Korea Hydro Nuclear Power Company) työntekijää joutui syytteeseen yrityksestä peitellä mahdollisesti turvallisuusriskejä aiheuttaneita ydinvoimaloiden toimintahäiriöitä maan vanhimmassa reaktoriyksikössä, Shin Kori 1 -voimalassa.

Ydinsähköllä on Etelä-Korean energiahuollossa keskeinen osa, ja maa aikoo rakentaa vielä 16 uutta ydinvoimalaa vuoteen 2030 mennessä (http://www.world-nuclear-news.org/RS-Substandard_cables_lead_to_Korean_shutdowns-2805134.html).

Mainokset