Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Satunnainen koiran mukaanotto ei ole tilaston mukaan vaarallista

Koira on mukavaa matkaseuraa, mutta kaverin läsnäolo saattaa haitata ainakin ikäihmisten ajosuoritukseen keskittymistä.

Koira on mukavaa matkaseuraa, mutta kaverin läsnäolo saattaa haitata ainakin ikäihmisten ajosuoritukseen keskittymistä.

Turvallinen autoilu vaatii kuljettajilta ehdotonta keskittymistä ajamisen kaikissa olosuhteissa, joten useat suorituksen tasoa heikentävien toimien harrastaminen onkin useimmissa maissa kiellettyä. Tällaisia ajosuoritusta häiritseviä ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi matkapuhelimeen puhuminen tai tekstaaminen, radion käsittely ja jopa matkustajien kanssa keskustelu – ainakin tunteita nostattava väittely sekä matkustamossa irrallaan olevat painavat matkatavarat tai muut esineet. Yksi aliarvioiduista vaaratekijöistä näyttää ainakin ikäihmisille olevan lemmikkieläimen kanssa matkustaminen.

Yhdysvaltalaisen Alabaman yliopiston professorin Gerald McGwinin johdolla Accident Analysis and Prevention -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 30.4.2013 julkaistussa tutkimuksessa oli mukana 2 000 amerikkalaista, vähintään 70-vuotiasta, voimassa olevan ajokortin omistavaa ja säännöllisesti autoilevaa henkilöä. Tässä joukossa 691 eläkeikäisellä henkilöllä oli taloudessaan myös koira. Tutkimuksessa selvitettiin seniorikuljettajien ajomääriä ja -tapoja, ja erikseen selvitettiin, kuinka usein kuljettajat ottivat koiransa mukaan automatkoille. Erikseen tutkittiin ikääntyneiden kuljettajien näkökyky sekä erityisellä testillä näköön liittyvää ja liikenteessä tärkeää huomiointikykyä. Tutkimuksessa eriteltiin koiran mukanaoloa tapauksissa, joissa seurannan seniorikuljettajat olivat joutuneet osallisiksi liikenneonnettomuuksiin – sekä tapauksien kokonaismäärää sekä tapauksia, joissa kyseinen seniori oli syyllinen osapuoli.

Koiran ottaminen mukaan automatkalle lisää seniorikuljettajan riskiä joutua osalliseksi liikenneonnettomuuteen. Satunnaisesti, vain silloin tällöin seuraksi otettu koira, ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä onnettomuusriski. Koko aineistossa seniorikuljettajilla, joilla oli koira mukana autossa, mahdollisuus joutua onnettomuuden osapuoleksi oli lähes sama (suhteellinen riski = 0.97) kuin aina ilman koiraa autoilevilla ikätovereillaan.  Mutta tilanne on tyystin toinen henkilöillä, joilla koira on mukana kaikilla ajomatkoilla. Ikääntyneillä autoilijoilla, joilla koira oli mukana aina autoillessa, vaara joutua onnettomuuden osapuoleksi oli lähes kaksinkertainen (suhteellinen riski = 1.89) verrattuna niihin seniorikuljettajiin, jotka autoilevat ilman koiraa.

Koiran tai muun lemmikin kanssa eläminen on monelle seniorille sekä fyysistä että henkistä terveyttä kiistatta parantava kokemus, mutta yhteisellä taipaleella on vaaransa muuallakin kuin liikenteessä. Koirien aiheuttamat vanhusten kaatumisturmat ja muut onnettomuudet ovat yllättävän tavallisia (Koirien aiheuttamat vammat voivat ainakin vanhuksilla kumota lemmikin tuomat hyödyt. Tiedebasaari 24.2.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/02/24).

Mainokset