Avainsanat

, , , , , ,

Ravinnon niukkuudesta haittaa, mutta poikasten kunto ja aikuisten talvehtimismahdollisuudet pitävät kokonaiskannan vakaana

Talitiaiset ovat sopeutumiskykyisiä lintuja, joita kevään aikaistumisen aiheuttamat muutokset eivät hetkauta.

Talitiaiset ovat sopeutumiskykyisiä lintuja, joita kevään aikaistumisen aiheuttamat muutokset eivät hetkauta.

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on jo nyt vaikuttanut useiden eläinlajien menestymismahdollisuuksiin, elinpaikkojen valintaan ja pakottanut monia lajeja käyttäytymismuutoksiin. Suomalaisillakin muuttolinnuilla on todettu keväisen saapumisajan aikaistuneen ja vastaavasti pesinnän aloittamisajan hieman nopeutuneen ilmaston lämmettyä. Pesinnän alku ei ole kuitenkaan aikaistunut yhtä paljon kuin saapumisajankohdat. Ja valitettavaa lintujen kannalta on, että monien selkärangattomien eläinten keväiset aikataulut ovat aikaistuneet huomattavasti enemmän kuin linnuilla. Lintujen pesinnän ajoituksessa on tärkeää synkronoida poikasten kuoriutuminen ja tärkein kasvuvaihe ajankohtaan, jolloin luonnossa on tarjolla paljon ja hyvälaatuista ravintoa. Hyönteisten ja muiden linnuille tärkeiden selkärangattomien kehityskierto on nopeutunut Pohjolassa niin paljon, että lintujen poikaset kuoriutuessa useat normaalisti lintujen ruokavalioon kuuluvat toukat ovat jo ehtineet kehittyä aikuisiksi ja ovat lintuemojen saavuttamattomissa, ja jäävät pois poikasten ruokalistalta. Mutta ainakaan kaikille tuttuja talitiaisia (Parus major)  tällaiset aikataulujen muutokset eivät haittaa, toteaa norjalaisten, ranskalaisten, hollantilaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden pitkäaikainen, noin 40 vuotta kattanut selvitys.

Alankomaiden ekologisen tutkimuslaitoksen (Netherlands Institute of Ecology) tutkijan Thomas E. Reedin johdolla Science-tiedelehdessä 26.4.2013 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin talitiaisten kannanvaihteluja lähes neljän vuosikymmenen jaksolla. Tässä ajassa tutkimusalueen keväiset ilman lämpötilat nousivat peräti 3.7 celsiusasteella, ja samalla lintujen pesimäaikataulu aikaistui. Mutta tiaisten tärkeimpään ravintoon kuuluvien selkärangattomien toukkien kehityskierto nopeutui vielä enemmän. Seurauksena oli, että talitiaisten poikasten kuoriuduttua niiden emojen saatavilla ei olekaan nykyisin yhtä paljon jälkeläisille sopivaa ravintoa kuin linnuille aikojen saatossa kehittynyt ”aikataulu osaisi odottaa”. Tämän seurauksena tiaisemot eivät pysty ruokkiman poikasiaan normaalilla ruokamäärällä, mikä luonnollisesti heikentää vastakuoriutuneiden poikasten kuntoa ja lisää vastakuoriutuneiden tiaisten kuolleisuutta. Mutta tiaisten kokonaiskantoihin tällä menetyksillä ei ole vaikutusta.

Hyvin nuorina pesään kuolleiden poikasten aiheuttamaa menetystä korva se, että varttuneemmat poikaset ovat uusissa ilmasto-oloissa aikaisempaa vahvempia ja siten niiden kuolleisuudessa on havaittavissa selvää vähenemistä aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Normaalisti linnun pesässä 10 munitusta munasta 9 kuoriutuu, 7 selviytyy lentokykyisiksi, mutta vain yksi selviytyy seuraavasta talvesta. Lajin pitkäaikaiskannalle on tärkeää, että hyvin nuorina pesään menehtyneiden poikasten takia muilla poikasille kilpailu vähenee ja linnuista kehittyy voimakkaampia ja paremmin tulevia koettelemuksia kestäviä. Tämän vähentyneen kilpailun ansiosta ilmastonmuutoksen aiheuttamasta linnunpoikasten ja pääasiallisten ravintoeläinten aikataulujen epätasapainosta ei koidu talitiaisille sellaista vahinkoa kuin teoriassa voisi olettaa. Toisena positiivisena seikkana ilmastonmuutos on tuonut talitiaisille leppoisammat talvet ja selvästi vähentyneet pakkaskuolemat (http://www.sciencemag.org/content/340/6131/488.abstract).

Talitiainen on erittäin sopeutuvainen laji, joka menestyy ympäri maapallon – Pohjois-Amerikasta, Eurooppaan ja Aasiaan ja pohjoiseen Afrikkaan saakka. Sopeutumiskykynsä ansiosta talitiaiset viihtyvät sekä maaseudulla, metsissä että kaupungeissa, joten ihmisen aiheuttamat elinympäristön muutokset eivät lajia haittaa. Sadoille tai tuhansille muille eläinlajeille vastaavat muutokset ovat haitallisia, jopa kohtalokkaita.

Mainokset