Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Rooman ilmassa on aika ajoin Afrikasta tullutta pölyä. Hienojakoista hiekkapölyä ei välttämättä näe ilmassa, mutta hengitettyinä hiukkaset ovat vaarallisia.

Rooman ilmassa on aika ajoin Afrikasta tullutta pölyä. Hienojakoista hiekkapölyä ei välttämättä näe ilmassa, mutta hengitettyinä hiukkaset ovat vaarallisia.

Pienhiukkaset tunnustetaan vakavaksi – ja mitä ilmeisimmin vakavimmaksi – ihmisten terveyttä vaarantavaksi ilmasaasteiden muodoksi. Erityisesti jatkuva altistuminen niin kutsuttujen keuhkohengitettävien hiukkasten suurille pitoisuuksille lisää etenkin sydän- ja verisuonitautien ja hengitystiesairauksien tapauksia. Vaarallisia ilmaan joutuneiden pienhiukkasten lähteitä on runsaasti sekä luonnossa että ihmisen erilaisissa toiminnoissa. Eniten viime vuosina on kannettu huolta kaupunkien, etenkin autoliikenteen hiukkaspäästöjen vaaroista. Kaupunki-ilman saasteet, etenkin hiukkaskuormitus aiheuttavat yksin Euroopassa satoja tuhansia ennenaikaisia kuolemantapauksia joka vuosi. Mutta myös luonnon omista lähteistä tulevat pölyt lisäävät sairastumisriskiä ja kuolleisuutta. Hyvin tunnettu ja varsin paljon tutkittu luontainen pölylähde ovat Saharan kuivat aavikot, joilta tuulet kuljettavat hiukkasia myös Etelä-Euroopan suurkaupunkeihin.

Rooman asukkaiden altistumista Saharasta tuleville hiukkasille ja tämän luonnollisen pölyn terveydellisiä haittoja miljoonakaupungissa asuville selvitettiin Lazion alueellisen terveydenhuollon tutkijan Ester Rita Alessandrinin johdolla Occupational and Environmental Medicine -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 15.3.2013 julkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin neljän vuoden aikana (2001–2004) Roomassa äkillisesti sairaalaan joutuneiden potilaiden lukumäärät sekä erikseen sydänkohtauksien, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien sekä hengitystiesairauksien takia kiireellisesti sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten lukumäärät sekä ilmanlaatutilastojen perusteella tapahtuma-ajankohtina Rooman ilmassa vallinneet pienhiukkasten pitoisuudet. Pienhiukkasista määritettiin ja tilastoitiin erikseen kolme jaeryhmää hiukkasten läpimitan mukaan: PM2.5, PM2.5–10 ja PM10. Nämä luokat edustavat hiukkasia, joiden läpimitta on 2.5 mikrometriä eli millimetrin tuhannesosaa, luokka 2.5–10 mikrometriä sekä 10 mikrometriä.

Nelivuotisen seurannan aikana Roomassa joutui kiireellisesti sairaalahoitoon akuutin sydänkohtauksen takia 77 354 henkilöä, muiden sydän- ja verenkiertosairauksien takia 26 557 henkilöä ja hengitystiesairauksien takia 31 620 henkilöä. Kaikki päivät huomioineessa kokonaisanalyysissä kaupunki-ilman pienhiukkasten pitoisuuksilla oli selvä yhteys sairaalakäynteihin. Pienimmän hiukkasluokan PM2.5-10 -jakeen todettiin aiheuttaneen keskimäärin 3.93 prosenttia sydänkohtauksien takia sairaalahoitoa vaatineista tapauksista. Hieman karkeamman eli PM10 -hiukkasjakeen osuus sairaalahoitoa vaatineista sydänkohtaustapauksista oli 3.37 prosenttia, muista sydän- ja verisuontautien takia sairaalaan joutumisista osuus oli 2.64 prosenttia ja hengitystiesairauksien takia akuuteista sairaalakäynneistä vastaavasti 3.59 prosenttia.

Saharasta tuulen mukana kulkeutuneen pölyn vaikutus roomalaisten hengitysilmaan osoittautui huomattavan suureksi. Päivinä, jolloin Saharan hiekkamyrskyjen vaikutus voitiin osoittaa, hengitystiesairauksien takia sairaalahoitoon johtaneista potilastapauksista pienhiukkaset selittivät 14.6 prosenttia. Vastaavasti sydän- ja verisuonitautien takia sairaalakäyntiin johtaneista potilastapauksista Saharasta peräisin olevalle pölylle altistuminen selitti 5.04 prosenttia.

Etelä- ja lounaistuulten mukana Afrikasta tulevan aavikkopölyn vaikutus on tässä tutkimuksessa esitettyjä suuria sairastumislukuja vakavampikin. Aikaisemmin on osoitettu Saharan pölyjen selittävän suuren osan Roomassa äkilliseen kuoleman johtavista tapauksista (Saharan hiekkapöly lisää kuolleisuutta Roomassa; Tiedebasaari 22.6.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/06/22

Vastaavia haittoja Saharan pölystä on todettu myös Kreikan pääkaupungissa Ateenassa tehdyissä monivuotisissa seurannoissa (Ateenan ilmaa pilaavan pölyn vakavin lähde Saharassa. Tiedebasaari 15.10.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/10/15

Mainokset