Avainsanat

, , , , ,

Migreeni vaikuttaa varmasti kielteisesti mielialaan, mutta suhde voi olla myös päinvastainen: Masennus näyttää lisäävän riskiä migreenin kroonistumiseen.

Migreeni vaikuttaa varmasti kielteisesti mielialaan, mutta suhde voi olla myös päinvastainen: Masennus näyttää lisäävän riskiä migreenin kroonistumiseen. Kuva: iclipart.com.

Elämänlaatua vakavasti heikentävä migreeni voi muuttua ajoittaisesta vitsauksesta krooniseksi ongelmaksi masennuksen seurauksena. Ajoittaisesta migreenistä kärsivien henkilöiden oireiden muuttumista pysyviksi seurattiin laajassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa.

New Yorkissa toimivan Albert Einstein College of Medicine -yliopiston tutkijan Sait Ashinan johdolla The Journal of Headache and Pain -tiedelehdessä ilmestyneessä tutkimuksessa oli mukana 24 000 pitkäaikaisessa migreeniseurannassa ollutta henkilöä. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monella ajoittaisesta migreenistä kärsivällä henkilöllä oireet muuttuivat krooniseksi. Masennusta selvitettiin kahdella menetelmällä, vakioidulla PHQ-9 -kyselyllä sekä osallistujien omalla masennusoireiden vakavuuden arvioinnilla.  Masennuksen lisäksi mahdollisina migreenin vakavuuden ja tyypin muutokseen vaikuttavina tekijöinä huomioitiin henkilöiden perhetausta ja nykyiset elinolot, painoindeksi, päänsärkyjen yleisyys ja voimakkuus, migreenioireiden voimakkuus, minkä tahansa lääkkeiden mahdollinen yliannostus, masennuslääkkeiden käyttö sekä ahdistuneisuus.

Kahtena peräkkäisenä vuotena seurannan aloitti 6 657 ja 6 852 ajoittaisesta migreenistä kärsinyttä henkilöä. Vuoden kuluessa ajoittaisesta krooniseksi migreeni oli muuttunut 2.4 prosentilla ja 2.2 prosentilla seurantaan osallistuneista.  Vakioidun kyselykaavakkeen mukaan määritelty masennus oli selvästi yhteydessä migreenin muuttumiseen krooniseksi.

Migreenin kroonistuminen oli sitä todennäköisempää, mitä voimakkaammaksi masennusoireet määriteltiin. Lievästä masennuksesta kärsineillä migreenin kroonistumisen suhteellinen riski oli 1.77-kertainen, kohtalaisesta masennuksesta kärsivillä 2.35-kertainen ja vakavasta masennuksesta kärsineillä 2.53-kertainen verrattuna niihin ajoittaisesta migreenistä kärsineisiin, joilla ei ollut minkäänlaisia masennusoireita. Näissä riskinarvioissa oli otettu huomioon päänsärkyjen yleisyyden ja vakavuuden sekä muiden taustamuuttujien vaikutukset. Yhteys masennuksen ja migreenin kroonistumisen välillä oli vahva, mutta syy–seuraus -suhdetta tällainen koejärjestely ei osoita. Toisin sanoen ei tiedetä, oliko masennus syynä migreenin kroonistumiseen vai aiheuttiko migreenin kroonistuminen masennusta.

Mainokset