Avainsanat

, , , , , , , , ,

Vaarallista bakteeria harvinaisena Englannin, Skotlannin ja Walesin maitotankeissa

Idyllinen kuva Britanniasta MRSA-vapaan karjan alueena on historiaa.

Idyllinen kuva Britanniasta MRSA-vapaan karjan alueena on historiaa.

Lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyisen sekä ihmiseen että eläimiin tarttuvan ja tauteja aiheuttavan Staphylococcus aureus -bakteerin muoto on jo maailmanlaajuinen ongelma, jonka eteneminen näyttää kaikista varotoimenpiteistä huolimatta väistämättömältä. Eniten on tutkittu metisilliini-antibiootille vastustuskykyisen bakteerikannan eli MRSA:n leviämishistoriaa. MRSA tunnetaan parhaiten niin kutsuttuna sairaalabakteerina, joka on jopa hengenvaarallinen heikkokuntoisille henkilöille, vanhuksille ja kroonisesti sairaille. Tiukentuneesta valvonnasta ja varotoimista – kuten tartunnan saaneiden eristämisestä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa – MRSA on hyvinkin tavallinen seuralainen yhteiskunnasamme. MRSA:n leviämistä on vaikea pysäyttää, koska bakteeri leviää sekä potentiaalista taudinaiheuttajaa kantavilta ihmisten välillä myös monilta eläinlajeilta suoraan tai välillisesti myös ihmisiin (Vaarallinen MRSA-”sairaalabakteeri” kehittyi karjassa, joka sai tuolloin vielä antibiooteilla hoidettavissa olevan bakteerimuodon ihmiseltä. Tiedebasaari 23.2.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/02/23).

Erityinen, tuotantoeläinten kantama mutta myös ihmiseen tarttuva bakteerikanta eli LA-MRSA löydettiin ensi kerran vuonna 2003, ja sittemmin tätä taudinaiheuttajaa on löydetty etenkin suurilta nautakarja-, sika- ja siipikarjatiloilta eri puolilta maailmaa. Britanniaa on pidetty – ilmeisesti syrjäisen sijaintinsa ansiosta – MRSA-vapaana alueena, mutta tämä puhtaus on nyt historiaa, osoittaa Cambridgen yliopiston tutkijan  G.K. Patersonin johdolla Eurosurveillance -tiedelehdessä julkaistu selvitys (http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N50/art20337.pdf).

Pastöroinnin pitäissi tuhota MRSA

Koko Britannian käsittäneessä maitotilojen seurannassa vuonna 2012 tutkittiin maidon mahdollisia bakteerilöydöksiä kaikkiaan 1 500 eri tiloilta kootuista maitotankeista otetuista näytteistä. Tarkastuksessa herkästi leviäväksi tunnettavaa LA-MRSA-bakteerin CC398-muotoa löydettiin eri Britannian kaikista osista eli Englannista, Walesista ja Skotlannista kerätyistä, useiden tulojen maitoa sisältäneistä kokoomaeristä. Tarkoissa geenitason analyyseissä erotettiin kaikkiaan seitsemän erilaista LA-MRSA:n muotoa, jotka kaikki osoittautuivat vastustuskykyisiksi tärkeimpiä ja eniten käytettäviä antibiootteja penisilliiniä, metisilliiniä ja kefoksitiinia vastaan.

Tässä seulonnassa LA-MRSA tavattiin ensimmäisen kerran Britannian nautakarjasta, mutta löydökset osoittavat bakteerin levinneen jo koko saarivaltakunnan alueelle. Mutta suurena ongelma MRSA:n esiintymistä brittiläisessä maidossa ei kuitenkaan pidetä. Maitoa käyttävät kuluttajat ovat voivat olla varsin turvallisin mielin, sillä bakteeri on laajasta levinneisyydestään huolimatta harvinainen Britanniassa, sillä vain seitsemän näytettä 1 500 kokoomatankista – joista jokaisessa on useiden erillisten tilojen lehmiltä tullutta maitoa. Ja kuluttajan onneksi maidon tavanomaisessa meijerikäsittelyssä tapahtuvan pastöroinnin pitäisi tuhota taudinaiheuttajat. Nautakarjan kantamat bakteerit voivat kuitenkin levitä paitsi karjatilojen työntekijöihin ja tiloilla asuviin myös farmien lähiseudulla asuviin (Antibiooteille vastustuskykyinen MRSA-bakteeri voi levitä suurten karjatilojen läheisyydessä asuviin ihmisiin ilman suoria eläinkontakteja. Tiedebasaari 21.2.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/02/21).

Mainokset