Avainsanat

, , , , , , , ,

Kiina on mailman suurin hiilidioksidikuormittaja, mutta valtiolla on konkreettinen tavoite ja ohjelma päästöjenrajoittamiseksi.

Kiina on mailman suurin hiilidioksidikuormittaja, mutta valtiolla on konkreettinen tavoite ja ohjelma päästöjenrajoittamiseksi.

Erittäin nopean talouskasvun myötä maailman väkirikkain valtio Kiina on noussut suurimmaksi ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen aiheuttajaksi. Jättivaltiota on syytetty jättäytymisestä kansainvälisten ilmastonsuojelusopimuksien ulkopuolelle, mutta omilla toimillaan Kiina on luvannut lähteä rajoittamaan haitallista kuormitustaan.  Kiinan hallituksen vahvistamalla ohjelmalla kiinalaisen teollisuuden tehokkuutta parannetaan siten, että valmistettua tuote- tai palveluyksikköä kohti syntyvä hiilidioksidin (CO2) päästöt ilmakehään vähenevät 40–45 prosentilla vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä (Kiina lupaa teollisuustuotantoonsa merkittävää energian ja raaka-aineiden käytön tehostamista ja haitallisten päästöjen vähennyksiä. Tiedebasaari 9.2.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/02/09). Uusimpana ja ilmeisen tehokkaana keinona ilmastonsuojelun edistämiseksi Kiina aikoo ryhtyä verottamaan yrityksiä niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen mukaan, kertoi uutistoimisto Xinhua 20.2.2013.

Uudesta, vielä suunnitteilla olevasta hiilidioksidiverosta ilmoitti Kiinan talousministeriön veropoliittisen osaston johtaja Jia Chen ministeriön internetsivuilla julkaistussa kirjoituksessaan. Verotuksesta vastaisivat paikalliset veroviranomaiset.

Esitys ei ole uusi, sillä jo vuonna 2010 Kiinan talousministeriö ehdotti hiilidioksidipäästöjen verotusta. Veron määräksi esitettiin alkuvaiheessa 10 juania (noin 1.2 euroa) CO2-tonnia kohti, ja asteittain veron tulisi nousta tasolle 50 juania (noin 6 euroa) hiilidioksiditonnia kohti vuoteen 2020 mennessä. Sitovaa aikataulua talousministeriön aikaisemmat esitykset tai johtaja Chenin uusi lausunto eivät sisällä.

Myös rajallisten vesivarojen käyttö verolle

Samoilla linjoilla on myös hallituksen esitys eräiden energiaintensiivisten eli tuotantoyksikköä kohti laskettuna runsaasti energiaa vaativien tuotteiden kuten paristojen ja akkujen sekä ylellisyyshyödykkeiksi luokiteltavien tuotteiden kuten yksityiskäyttöön hankittavien lentokoneiden verotuksen kiristämisestä.

Luonnonvarojen kestävää käyttöä turvataan uudella verotusmuodolla. Kohteena ovat ainakin kivihiilen käytön verotuksen korottaminen ja veron määräytyminen hiilen hinnan eikä käytetyn määrän perusteella. Lisäksi luonnonvaraveroa aletaan periä vesivarojen käytöstä. Erityisesti Kiinan maatilatalous on jo pitkään kärsinyt vesipulasta.

Mainokset