Avainsanat

, , , , , , , , ,

Tyttövauvojen laiton abortointi vähenee aktiivisen väestöpolitiikan ansiosta

Intiassa on käyty näyttäviä kampanjoita tyttösikiöiden laittomia abortteja vastaan, ja valistuksen tulokset näyttävät lupaavilta.

Intiassa on käyty näyttäviä kampanjoita tyttösikiöiden laittomia abortteja vastaan, ja valistus tuottaa toivottuja tuloksia.

Intian suurimmassa kaupungissa ja samalla koko maailman suurimpiin metropoleihin lukeutuvassa Mumbaissa on onnistuttu parantamaan monissa kehittyvissä maissa vakavaa väestöpoliittista vääristymää. Poikien suosiminen on Intiassakin ollut sukupolvien ajan normaali, itsestään selvyytenä pidetty traditio, joka muuttui erityisen vakavaksi ultraäänitutkimuksiin perustuvien sikiöseulontojen yleistyttyä. Tyttösikiöiden abortointi on laitonta, mutta toiminta on erittäin yleistä. Sikiöiden laiton abortointi johtaa syntyvien lasten sukupuolijakauman vääristymiseen, joka on tullut surullisen kuuluisaksi yhden lapsen politiikkaan turvautuneessa Kiinassa. Samanlainen toiminta on kuitenkin yleistä muuallakin, myös maailman toiseksi suurimman väestön Intiassa. Väestörakenteen vinouman aiheuttamat yhteiskunnalliset ja inhimilliset ongelmat tunnetaan ja tunnustetaan, ja Intian hallitus sekä kansalaisjärjestöt ovat kampanjoineet tyttöjen valikoivaa syrjimistä vastaan. Kampanjan tulokset alkavat näkyä ainakin Mumbaissa.

Aikaisemmin Bombay-nimellä tunnettavassa Mumbaissa on virallisesti parikymmentä miljoonaa asukasta, mutta todellisuudessa erittäin nopean maaltamuuton seurauksena metropolissa on ainakin kymmen miljoonaa ihmistä virallista lukemaa enemmän. Muuttajien lisäksi kaupungin väkilukua kasvattaa tietysti myös syntyvyys, joka tuottaakin jättisuuressa kaupungissa melkoisen lisäyksen joka vuosi. Parin viime vuoden aikana Mumbaissa syntyneiden lasten sukupuolijakaumassa on ollut nähtävissä kehitystä kohti luonnollisempaa suhdetta tyttöjen ja poikien lukumäärien välillä.

Mumbain uusissa asukkaissa 108 poikaa/100 tyttöä; koko Intiassa normaalina pidettävä suhde 105 poikaa/100 tyttöä

Vuonna 2012 Mumbaissa syntyi 92 960 poikaa ja 85 728 tyttöä. Virallisessa tilastossa lasten määrät ilmaistaan suhteena 922 tyttöä 1000 poikaa kohti. Useimmin kansainvälisissä väestötilastoissa syntyvien lasten määrät ilmaistaan suhdeluvulla poikien määrä suhteessa sataan syntyvään tyttöön. Näin ilmaistuna Mumbain vuoden 2012 lasten suhde oli 108.5 poikaa/ 100 tyttöä, uutisoi The Times of India -lehti 19.2.2013. Koko yli 1.1 miljardin asukkaan Intian kansallinen keskiarvo on ”lähes luonnollinen” – uusimman tilaston mukaan 952 tyttöä tuhatta poikaa kohti, eli 105 poikaa sataa tyttöä kohti.

Jopa räjähdysmäisen nopeasti ja hallitsemattomasti kasvaneen Mumbain väestörakenteen vinoutuman korjautumista pidetään aktiivisen väestöpolitiikan ansiona. Ja ainakin parin viime vuoden kehitys antaakin lupauksia paremmasta. Aktiivinen kampanjointi ja valitustyö tyttösikiöiden laitonta abortointia vastaan käynnistettiin, kun vuoden 2011 syntyvyystilastot osoittivat Mumbaissa syntyneen 113.3 poikaa sataa tyttöä kohti. Jo vuonna 2011 suhde oli hieman korjautunut, sillä tuolloin sataa tyttöä kohti syntyi 109 poikaa.

Muutokset saattavat äkkiseltään nähtyinä tuntua pieniltä, mutta Mumbain väestömäärän huomioiden kehitys on merkittävää. Syntyvien lasten sukupuolijakaumaa tilastoidaan yleensä valtioiden koko väestössä, mutta todellisissa megakaupungeissa on ihmisiä enemmän kuin useimmissa maailman valtioissa. Yksin Mumbaissa elää ehkä kuusi kertaa enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa, joten yhdenkin kaupungin väestökehityksellä on todellista arvoa yleisempienkin kehityslinjojen arvioinnissa.

Syntyvien lasten sukupuolijakauma on kaikkialla vinoutunut. Normaalina ja luonnollisena suhteena pidetään tilannetta, jossa sataa tyttöä kohti syntyy 106 poikaa (eräissä väestötilastoissa normaalina arvona pidetään suhdetta 102106 poikaa sataa tyttöä kohti). Koko Intian suhdeluku 105 poikaa sataa tyttöä kohti on siten varsin lähellä luonnonmukaista suhdetta.

Poikia suosivan ja vakaviin laittomuuksiin johtaneen väestöpolitiikan surullisen kuuluisa ykkösmaa on yli 1.3 miljardin asukkaan Kiina, jossa pahimmillaan (vuonna 1982) sataa tyttöä kohti syntyi 120.6 poikaa. Aktiivinen väestöpolitiikka ja yhden lapsen politiikan lieventäminen/lakkauttaminen on alkanut hiljalleen korjaa Kiinankin väestötilastoja. Uusimman, vuoden 2011 syntyvyystilaston mukaan uusien kiinalaisten suhde oli 117.8 poikaa sataa tyttöä kohti (Kiinan väestössä sukupuolijakauman vääristymä suurempi kuin missään muualla. Tiedebasaari 11.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/11).

Mainokset