Avainsanat

, , , , , , , , ,

Neurologiset läkkeet ja huumeet voivat nostaa aivojen lämpötilan vaarallsien korkeaksi.

Neurologiset lääkkeet ja huumeet kuumentavat aivoja.

Neurologisten sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet muuttavat aivojen toimintoja monin tavoin, ja esimerkiksi verenkierto itse aivoissa sekä aivojen ja muun kehon välillä voi muuttua lääkeaineiden vaikutuksesta. Verenkierron muutokset vaikuttavat aivojen lämpötilaan, ja lääkkeillä aikaansaatu aineenvaihdunnan kiihtyminen nostaa aivojen lämpötilaa. Lämpötilan muutoksilla puolestaan on ratkaiseva osuutensa siihen, miten tai kuinka tehokkaasti lääkeaineet vaikuttavat. Kontrolloiduissa hoitotilanteissa lääkkeiden aiheuttamat muutokset ovat hallittavissa, mutta samanlaisia aivojen lämpötilamuutoksia tapahtuu myös ei-lääkinnällisessä tarkoituksessa käytettävien aineiden kanssa. Monet huumeet kuten amfetamiini ja kokaiini nostavat käyttäjiensä aivojen lämpötilan epänormaaliksi – ja samalla vaarallisen korkeaksi.

Yhdysvaltain Kansanterveyslaitoksen (National Institutes of Health) tutkijan Eugene A. Kiyatkinin katsausartikkeli lääkkeiden ja huumeiden vaikutuksista aivojen lämpötilanmuutoksiin ja lämpenemisen vaaroihin julkaistiin Psychopharmacology-tiedelehden helmikuun 2013 numerossa. Katsauksessa esitetään kirjallisuuteen perustuva yhteenveto sairaalaoloissa käytettävien nukutuslääkkeiden, aivojen dopamiini-välittäjäaineen vaikuttavien lääkkeiden sekä laittomien, huumausaineina käytettävien yhdisteiden kuten kokaiinin, metamfetamiinin ja ekstaasin vaikutuksia aivojen aineenvaihduntaan ja aivokudosten lämpötilamuutosten aiheuttamiin hermostollisiin, fysiologisiin ja käyttäytymisessä ilmeneviin vaikutuksiin.

Neurologiset lääkkeet ja huumeet voivat eri olosuhteissa joko nostaa tai alentaa aivojen lämpötilaa vaikuttaessaan sekä normaalilämpötilassa (välillä 35–39 oC) tai tämän alueen ala- tai yläpuolella. Lääkkeiden ja huumeiden hermosoluihin vaikuttavat kemikaalit laajentavat aivokudoksissa normaalisti vallitsevaa ja aivojen toiminnalle optimaalista lämpötila-aluetta. Voimakkaiden, neurologisesti vaikuttavien kemikaalien vaikutukset vaihtelevat suuresti lääkkeen tai huumeen käyttöolosuhteiden ja henkilön kulloisenkin aktiivisuustilan mukaan. Olosuhteiden vaikutus on erityisen suuri laittomien huumeiden käyttötilanteissa, joissa aineita ottava on usein psykofysiologisesti kiihtyneessä tilassa, ja myös aineiden käyttöpaikat ovat sellaisia, joissa aivojen liian lämmön viilennys ei ole yleensä mahdollista. Tällaisissa tilanteissa huumeiden, esimerkiksi amfetamiinin ja sen kaltaisten voimakkaasti aineenvaihduntaa kiihdyttävien aineiden käyttö aiheuttaa helposti aivojen hypertermian, eli aivojen lämpötila nousee yli 40 asteeseen. Tällainen aivojen lämpeneminen vaurioittaa erilaisten aineiden kulkua säätelevää veri–aivo -estettä ja vaurioittaa aivosolujen rakennetta.

Mainokset