Avainsanat

, , , ,

Brittien jätehuolto tuntuu meikäläiseen erilliskeäykseen tottuneesta kehittymättömältä, kun roskat kiikutetaan kadunvarsille muovipusseissa.

Brittien jätehuolto tuntuu tehokkaaseen erilliskeräykseen tottuneesta suomalaisesta kehittymättömältä, kun roskat kiikutetaan kadunvarsille muovipusseissa. Lontoo. Kuva: Kai Aulio.

Jätteiden keräilyä, lajittelua ja hyötykäyttöä pyritään tehostamaan jatkuvasti kaikkialla niin lainsäädännöllisin kuin taloudellisin keinoin. Hyötykäyttöhierarkiassa ensimmäisellä sijalla on tietysti jätteiden synnyn estäminen ja vähentäminen, mutta monenlaista hylkymateriaalia ja -tavaraa syntyy väistämättä jokseenkin kaikissa ihmisten toiminnoissa. Euroopan unionissa jätteiden hyötykäyttötavoitteet ovat vaativat, ja kaikkien jäsenmaiden on rajoitettava kaatopaikoille kasattavien materiaalien määriä. Britannia on ollut monessa suhteesa unionin vastarannankiiski, mutta jätehuollosa saarivaltakunta kehittyy – tosin melko hitaasti.

Uusin brittien tilastovuosi kattaa jakson huhtikuusta 2011 maaliskuuhun 2012. Tämän vuoden ainkana Britanniassa syntyi kaikkiaan 25.2 miljoonaa tonnia kotitalousjätteitä, kertoo BioCycle -ammattilehti tammikuun 2013 numerossaan. Kokonaskertymästä päätyi kaatopaikoille – eli kaikenlaisen hyötykäytön ulottumattomiin – kaikkiaan 10.6 miljoonaa tonnia eli 37.4 prosenttia jätekertymästä. Kierrätykseen, kompostointiin tai suoraan uudellenkäyttöön jätekertymästä päätyi 11.8 miljoonaa tonnia, mikä merkitsee 43 prosentin hyötykäyttöastetta. 43 prosentin hötykäyttöaste on briteille kaikkien aikojen paras tulos alalllaan, mutta vuosi vuodelta kehittynyt kierrätysasteen paraneminen on hidastunut selvästi edellisen vuosikymmenen jatkuvaan kehitykseen verrattuna.

Vaikka lontoolainen kotitalousjätteiden keräily tuntuu alkeelliselta, hyötykäytössä lähestytään sentään jo 50 prosentin rajaa.

Vaikka lontoolainen kotitalousjätteiden keräily tuntuu alkeelliselta, hyötykäytössä lähestytään sentään jo 50 prosentin rajaa.

Jätteiden kaatopaikkaläjityksen vähenemisen taustalla on ennen kaikkea jätteidenpolton lisääntyminen. Hylkymateriaalien poltto lämpöä ja sähköä tuottavissa laitoksissa hyväksytään EU-säännöissä hyötykäytöksi, mutta jätehierarkiassa tämä on viimeinen vaihtoehto, jos materiaalinen kierrätys tai uudelleenkäyttö eivät ole mahdollisia.

Kotitalousjätteiden kokonaiskertymä, 25.2 miljoonaa tonnia vuodessa, osoittaa sekin kohennusta aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuosijaksolta 2007-2008 alkanut jatkuvassa jätemäärien vähenemisessä myönteinen tahti on kuitenkin hidastunut. Uusimman tilastovuoden aikana britit ”tuottivat” Britannian ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioista vastaavan ministeriön (Department for Environment, Food and Rural Affairs; Defra) tilastoinnin mukaan kotitalousjätettä keskimäärin 950 lbs henkeä kohti. Kierrätys- ja hyötykäyttötuloksissa on jatkuvasta kohenemisesta huolimatta edelleen paljon parannettavaa. Euroopan unionin jätehuoltodirektiivi edellyttää, että kotitalousjätteistä tulee saada kierrätykseen vähintään 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.  Tehokkaimmaksi tavaksi päästä tavoitteeseen britit ovat todenneet kaatopaikkamaksujen korottamisen, jonka ansiosta kierrätys ja muu hyötykäyttö ovat tulleet aikaisempaa houkuttelevimmiksi vaihtoehdoiksi.

Mainokset