Avainsanat

, , , , , ,

Vuonna 2012 hakkuut ennätyksellisen vähäisiä

Maapallon monimuotoisimman luonnon salaisuuksia selvitetään jättitutkimuksella, jonkka auttaa myös suojelemaan sademetsää.

Maapallon monimuotoisimman luonnon salaisuuksia selvitetään jättitutkimuksella, joka auttaa myös suojelemaan sademetsää.

Maapallon alkuperäisen luonnon monimuotoisin kokonaisuus, Etelä-Amerikassa sijaitsevan Amazonian sademetsän kasvi- ja eläinlajisto sekä viidakkoalueella asuvien ihmisten määristä hankitaan kaikkien aikojen tarkimmat tiedot Brasilian hallituksen tilaamalla selvityksellä. Kartoitus kattaa jättimäisestä ekosysteemistä Brasilian valtion alueella olevan osuuden, joka on noin 60 prosenttia Amazonian kaikkiaan 6.1 miljoonaa hehtaaria käsittävästä alueesta.

Brasilian ympäristöministeri Isabella Teixeira allekirjoitti 25.1.2013 arvoltaan 33 miljoonan dollarin eli noin miljoonan euron arvoisen sopimuksen tutkimushankkeen rahoittajan, kansallisen kehityspankin kanssa. Amazonian monimuotoisuuden kartoituksessa selvitetään kasvi- ja eläinlajistoa, erityisesti puustoa, maaperän tyyppejä sekä sademetsäalueella asuvien ihmisten elinalueet. Hanke on alallaan kattavin koskaan toteutettu kartoitus. Viimeksi Brasilian valtio on toteuttanut kattavaa Amazonian monimuotoisuuden kartoitusta 1970-luvulla, ja tuon selvityksen tulokset julkaistiin vuonna 1983.

Amazonian luonto tunnetaan vielä varsin puutteellisesti, mutta sademetsäalueen tiedetään kuuluvan eliölajistoltaan maapallon monimuotoisimpiin alueisiin. Sademetsän kohtalo on ollut viime vuosikymmeniä koko maailman huolen aiheena koska sekä luvalliset että ennen kaikkea laittomat hakkuut ovat tuhonneet sademetsää huolestuttavan nopeasti. Metsien hävityksellä tuhotaan peruuttamattomasti eliölajeja, joista osaa ei ole edes ehditty tunnistaa. Sademetsien hakkuilla on myös keskeinen osuus maapallon ilmaston lämpenemiskehityksessä (Brasilian vähentyneiden sademetsähakkuiden vaikutus näkyy myönteisenä muutoksena myös ilmastoa lämmittävän hiilidioksidin päästöissä. Tiedebasaari 9.9.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/09/09

Onneksi määrätietoisella valvonnalla ja maanomistajille maksetuilla korvauksilla on saatu Amazonian laittomia hakkuita vähennetyksi (Amazonian sademetsien hakkuut Brasiliassa selvästi vähentyneet. Tiedebasaari 25.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/25

Vuonna 2012 Amazonian sademetsien hakkuumäärä oli alhaisempi kuin kertaakaan määrätietoisen ja tarkan, vertailukelpoisen seurannan aikakaudella. Uuden kattavan luonto- ja kulttuuriarvojen kartoituksen tuloksia käytetään ministeri Teixeiran mukaan laadittaessa Amazonian suojelu- ja hyötykäyttösuunnitelmia. Brasilian valtio sitoutui vuonna 2009 siihen, että Amazonian sademetsien hävitys vähenee 80 prosentilla hakkuiden huippuvuosien tasolta.

Mainokset