Avainsanat

, , , , , , , ,

Lasten sairaalakäynnit ovat vähentyneet Britanniassa tupakkalain kiristämisen ansiosta.

Lasten sairaalakäynnit ovat vähentyneet Britanniassa tupakkalain kiristämisen ansiosta.

Tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin kuuluvat myös tupakoimattomien sivullisten kärsimät vahingot. Niin kutsutun passiivisen tupakoinnin uhreista eniten on huolta kannettu tupakan sivusavulle altistuneiden lasten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tupakoinnin rajoittaminen on eritäin tehokas keino lisätä kaikkien ihmisten hyvinvointia, ja siksi monissa maissa on jo lakisääteisesti rajoitettu tupakointia esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa, virastoissa, pankeissa sekä ravintoloissa ja baareissa. Kattavat julkisten tilojen tupakointikiellot herättävät useimmissa tapauksissa aluksi vastustusta, mutta varsin nopeasti niin tupakoitsijat itse kuin esimerkiksi anniskelupaikkojen omistajat tyytyvät tilanteeseen ja ovat yllättävän pian tyytyväisiä kiristettyihin savuttelusäännöksiin. Britanniassa vuonna 2007 voimana saatettu yleinen julkisten tilojen tupakointikielto on vaikuttanut niin hyvin, että kansalaisten kohentunut terveys näkyy jo tilastoissakin. Erityistä huolta on kannettu lasten, kroonisesti sairaiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien altistumisesta passiiviselle tupakoinnille. Britannian julkisten tilojen tupakointikiellon myönteiset vaikutukset näkyvät myös hoitoa vaativissa lasten hengitystiesairauksissa, joiden ilmaantumismäärät ovat jyrkästi alentuneet tupakkalain kiristymisen jälkeen.

Lontoossa toimivan Imperial College -yliopiston Kansanterveystieteen laitoksen (School of Public Health) tutkijan Christopher Milletin johdolla Pediatrics-tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 21.1.2013 julkaistussa selvityksessä esitetään sairaaloiden ensiapupoliklinikoille astman puhkeamisen takia saapuneiden alle 14-vuotiaiden potilaiden määrät jaksolla 2002–2010.

Ennen tupakointisäädösten kiristämistä sairaalakäyntejä vaativien lasten astmatapausten määrä oli lisääntynyt 2.2 prosentin vuositahdilla. Kun julkisten tilojen tupakointikielto oli astunut voimaan vuonna 2007, lasten akuutit astman takia sairaalahoitoa vaativat käynnit vähenivät heti 8.9 prosentilla ja jatkossa uusien tapausten määrä on alentunut 3.4 prosentilla vuosittain. Tupakkalain kiristämisen ansiosta kolmen vuoden aikana kaikkiaan noin 6 800 lasta vältti astmaan liittyvän sairaalakäynnin.

Tupakointikiellon ansiosta astmaan liittyvät lasten sairaalakäynnit vähenivät tasaisesti kaikissa erikseen selvitetyissä väestöryhmissä. Lapsen ikä, sukupuoli, perheen yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, asuinpaikka maalla tai kaupungissa eivät muuttaneet kokonaiskuvaa, jonka mukaan julkisten tilojen tupakointikielto on vähentänyt merkittävästi lasten sairaalakäyntejä.

Lasten hengitystiesairauksien ohella myös kaikkien sairaalakäyntien määrät sekä kuolemantapaukset ovat vähentyneet jopa oletettua enemmän ja nopeammin eri maissa toteutettujen tupakointirajoitusten ansiosta (Julkisten tilojen tupakointikiellot ovat johtaneet nopeaan sairaalakäyntien ja kuolemantapausten vähenemiseen useissa eri kulttuureissa. Tiedebasaari 1.11.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/11/01

Mainokset