Mäkikuismaa suositellaan ja käytettään erittysiesti mielialan kohotajana ja lääkärin määräämien masennuslääkkeiden korvaajana. Rohdon kansa on kuitenkin oltava varovainen, sillä mäkikuismalla (St.Johns Wort) oli vertailun suurin määrä haitallisia yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Mäkikuismaa suositellaan ja käytetään erityisesti mielialan kohottajana ja lääkärin määräämien masennuslääkkeiden korvaajana. Rohdon kanssa on kuitenkin oltava varovainen, sillä mäkikuismalla (engl. St.John’s Wort) oli vertailun suurin määrä haitallisia yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Ruokavalion täydentäminen erilaisilla ravintolisillä sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja/tai yleiskunnon kohottamiseen tarkoitettujen rohdosten käyttö on erittäin suosittua. Useimmat valmisteet ovat turvallisia sellaisinaan, mutta pelottavan monet ravintolisät ja rohdot eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti ”oikeiden ” lääkkeiden kanssa. Monien lääkkeiden käyttöohjeissa on varoituksia ja ohjeita siitä, mitä tai millaisia lisiä ei pitäisi käyttää tai mistä pillerikuureista tulisi neuvotella lääkärin kanssa. Tunnettuja yhteisvaikutuksia, jossa ravintolisät tai rohdosvalmisteet sotkevat lääkärin määräämän reseptilääkkeen vaikutuksia tunnetaan paljon. Mutta tällaisten haittojen yleisyys saattaa silti yllättää asiantuntijatkin, osoittaa laajaan kirjallisuuskatsaukseen perustuva selvitys.

Taiwanilaisen China Medical University -yliopiston tutkijn Hsiang-Wen (Margaret) Linin johdolla International Journal of Clinical Practice -tiedelehden marraskuun 2011 numerosa julkaistussa  katsauksessa esitetään yhteenveto 85 eri puolilla maailmaa julkaistusta, haitallisia yhteisvaikutuksia käsittelevästä tieteellisestä tutkimuksesta. Yleisimmin ravintolisät tai rohdosvalmisteet haittasivat veren ohentamiseen käytettävän warfariinin, sokeriaineenvaihduntaan vaikuttavan insuliinin, tavallismman särkylääkkeen aspiriinin sekä voimakkaana sydänlääkeenä käytettävän digoksiinin toimintaan potilaan elimistössä. Yleisimmin haitallisia yhteisvaikutuksia aiheuttavia rohdoksia olivat mäkikuismaa ja neidonhiuspuuta sisältävät tuotteet sekä kivennäisravinteista magnesiumia, kalsiumia ja rautaa sisältävät valmisteet.

Katsauksen aineisto on kattava, sillä tutkijat selvittivät yhteisvaikutuksia 85 aikaisemmin tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistusta tutkimuksesta, joista 54 olivat laajoja yhteenvetoartikkeleita ja 31 yksittäisiä yhteisvaikutustapauksia kuvanneita julkaisuja. Liäsksi tietoa kerättiin alan oppikirjoista sekä internetissä julkaistuista selvityksistä. Kirjallisia dokumentteja löytyi kaikkiaan 213 kasvirohdos- ja kivennäislisäravinteesta sekä 509 reseptilääkkeestä. Erilaisten yhteisvaikutuksten mekanismeista ja/tai voimakkuudesta näissä tutkimuksissa esitettiin kaikkiaan 882 tapausta.

Kasvi- ja rohdoslisäravinteista eniten haittailmoituksia olivat aiheuttaneet mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät tuotteet (147 tapausta) ja neidonhiuspuun (Gingko biloba) uutetta sisältäneet tuotteet (51 tapausta). Kivennäisravinteista eniten haitallisia yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa olivat aiheuttaneet magnessiumvalmisteet (102 tapausta), kalsiumvalmisteet (75 tapausta) ja rautavalmisteet (71 tapausta).

Useimmissa raportoiduissa yhteisvaikutustapauksissa kasvirohdos tai kivennäislisäravinne oli estänyt tai muuttanut haitallisesti sairauden hoitoon käytetyn reseptilääkkeen vaikutusmekanismia elimistössä. Haittavaikutukset voivat olla erilaisia: lisäravinne voi estää reseptilääkkeen vaikutatvan aineen toimintaa esimerkiksi sitoutumalla samaan solureseptorin, johon lääkeainemolekyylin tulisi kiinnittyä. Verenkierrossa vaikuttavan lääkeaineen pitoisuuteen lisäravineet voivat vaikuttaa kahdella vastakkaisella tavalla: Osa ravintolisistä voimistaa lääkeaineen vaikutusta, kun taas osa heikentää lääkeainemolekylien vaikutusta. Haittavaikutukset riippuvat usein siitä, miten lisäravinteet muuttavat lääkeainetta elimistössä käsittelevien entsyymien toimintaa.

Kirjallisuudessa raportoiduista kivennäislisäravinteiden tai kasvirohdosten sekä reseptilääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista merkittävimmät kohderyhmät olivat ruoansulatuselimistön lääkkeet (16.4 % tapauksista) ja neurologiset lääkkeet (14.5 % tapauksista).

Rohdoksia ja kivennäisainevalmisteita pidetään yleisesti täysin turvallisina, ovathan tuotteet ”luonnollisia”. Mutta tästä huolimatta valmisteiden ominaisuudet ja vaikutukset on tunnettava, sillä haittojen mahdollisuus on suuri – ja ilmaantuessaan haitat voivat olla hengenvaarallisia. Suositukset ylittävinä annoksina vapaasti käsikauppamyynnistä hankittavat lisäravinteet voivat olla käyttäjänsä terveydelle haitalllisia, ja varsinkin lääkeaineiden kanssa käytettyinä kaikkien lisien kanssa on oltava tarkkana. Yhteisvaikutukset lääkärin määräämien reseptilääkkeiden ja vapaasti hankittavien lisäravintedein välillä ovat yleisiä, ja ilmeisesti paljon pahempi ongelma kuin lääkäritkään tietävät, kirjoittaa englantilaisen Exeterin yliopiston emeritusprofessori Edzard Ernst taiwanilaisjulkaisun yhteydessä olevassa tiedelehden pääkirjoituksessa.  Erilaisia yhteis- ja haittavaikutuksia ilmaantuu usein. Mutta kaikkia tapauksia ei ole rekisteröity yleisesti saataville. Jokaisen lääkärin velvollisuus olisikin toimittaa viranomaisille kaikki tietoonsa tulleet tapaukset, professori Ernst muistuttaa ”Lääkkeiden ja lisäravinteiden yhteisvaikutukset: Jäävuoren huippu?” -kirjoituksessaan.

Haitalliset yhteisvaikutukset eivät ole harvinaisia myöskään normaaliin ruokavalioon kuuluvien elintarvkeiden ja reseptilääkeiden välillä (Greippihedemän ja mehun haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa on paljon enemmän kuin yleisesti tunnetaan. Tiedebasaari 19.12.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/12/19).

Paljon tutkittujen ja tunnettujen yhteis- ja haittavaikutusten listoihin tulee jatkuvasti myös uusia löydöksiä, joita lääkkeiden turvallisuus- ja käyttöohjeissa ei mainita (Lakritsi heikentää siklosporiinilääkityksen vaikuttavuutta.  Tiedebasaari 26.7.2012;  https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/07/26).

Mainokset