Avainsanat

, , ,

Patented stampYksityisen keksijän, tuotekehittelijän tai yrityksen pyrkimys saada patenttisuoja keksinnölleen on monimutkainen ja kallis toimenpide, joka tulee kaiken lisäksi hyvin kalliiksi hakijalleen. Yksin Euroopan unionin alueen kattavan patenttisuojan saadakseen keksijän on saatava patentti erikseen jokaisesta 27 EU-maasta. Hakuprosessi vie paljon aikaa, ja etenkin asiakirjojen kääntäminen eri kielille tulee hyvin kalliiksi. Koko EU:n kattavan patenttihakemuksen kustannukset nousevat keskimäärin noin 47 000 euroon.  Parannusta on kuitenkin luvassa. Euroopan parlamentti hyväksyi 11.12.2012 Euroopan patenttiviraston (European Patent Office, EPO) ehdotuksen yhdestä, yhtenäisestä patentista, joka olisi voimassa koko unionialueella (http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121211.html).

Hankkeen tavoitteena on järjestelmä, joka oli yhdenmukainen ja yhdellä haulla voimassa kaikissa 27 EU-valtiossa. Hyväksytyssä ehdotuksessa vahvistetaan virallisiksi hakukieliksi englanti, ranska ja saksa. Euroopan unionin kattavassa patenttikäytännössä ilmeneviä erimielisyyksiä ratkottaisiin erityisessä patenttioikeudessa, jonka päätoimipaikaksi tulee Pariisi. Euroopan parlamentissa ehdotus hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, mutta kaksi tärkeää jäsenmaata vastusti ja ilmoitti jäävänsä hankkeen ulkopuolelle. Nämä vastarannan kiisket ovat Espanja ja Italia, joiden mielestä nämäkin kielet olisi pitänyt hyväksyä virallisiksi patenttikieliksi.

Jos hanke etenee odotetusti, yhtenäinen patenttijärjestelmä voidaan saada käyttöön huhtikuussa 2014.  Euroopan komissio laskee, että yhtenäisen käytännön mukana EU-laajuisen patentin hakukustannukset alenisivat noin 6 100 euroon. Uudistuksesta huolimatta eurooppalaiset innovaatioiden kehittäjät joutuvat käymään kalliin kamppailun henkisen omaisuutensa suojaamiseksi. Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinat kattavan patentin hakukulut ovat noin 2 000 euroa, ja koko Kiinan kattavan patenttisuojan hakemisen kulut ovat vain noin 600 euroa.

Voimaan tullakseen vähintään 13 Euroopan unionin jäsenmaan on vahvistettava eli ratifioitava uusi eurooppalainen patenttilakiehdotus. Uusi järjestelmä tulee todelliseen tarpeeseen, sillä EPO:ssa on valtava, useiden vuosien käsittelyn vaativa hakemussuma. Yksinkertaisempaa ja keskitettyä järjestelmää on Euroopassa puheiden tasolla valmisteltu jo ainakin 30 vuoden ajan.

Mainokset