Avainsanat

, , , , , , ,

Ilotulitus tuo ilmaan ilon lisäksi murheellisiakin seurauksia.

Ilotulitus tuo ilmaan ilon lisäksi murheellisiakin seurauksia. Shanghai, Kiina.

Jo nimensä mukaan ilotulituksen pitäisi olla myönteinen tapahtuma, mutta ilonpidolla on myös synkkä puolensa. Värikkäät ja äänekkäät tehosteet synnytetään valtaosin terveydelle ja ympäristölle haitallisilla kemikaaleilla kuten raskasmetalleilla. Suurimmat ilotulitukset järjestetään niin meillä kuin muuallakin vuodenvaihteessa, jolloin keskiyön hetken jälkeen varsinkin suurten kaupunkien ja muiden taajamien ilma on sakeana savusta. Monissa tutkimuksissa on vahvistettu kaupunki-ilman pienhiukkasten ja kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksien nousevan merkittävästi ilotulituksen aikana ja pysyvän korkeina vielä useita tunteja räjähdysmäisten paloreaktioiden jälkeen. Vuoden 2011 uudenvuodenjuhlinnan ilotulitusten vaikutusta haitallisten ilmansaasteiden pitoisuuksiin ja kaukokulkeutumiseen sekä epäpuhtauksien kemiallista koostumusta selvitettiin Kiinassa Jangtse-joen suistoalueella varsinaisten ilotulituspaikkojen ulkopuolella. Alueella sijaitsee muun muassa Kiinan suurin ja länsimaisin kaupunki Shanghai. Kiinassa vuoden vaihtuminen on neljän vuorokauden mittainen juhlakausi, ja ilotulituksia järjestetään useiden päivien ajan – ei vain yhtenä keskiyön hetkenä kuten meillä. Tutkimuksessa selvitettiin alueellisella näytteenotolla ilmansaasteiden määriä ja laatua aikavälillä 27.1.–8.2.2011, johon väliin sijoittui kiinalainen uusivuosi (2.2.–5.2.2011).

Shandongin yliopiston Ympäristöntutkimuskeskuksen tutkijan Weijun Lin johdolla Science of the Total Environment -tiedelehden 15.1.2013 numerossa ilmestyneen selvityksen mukaan uudenvuoden ilotulitusten aikaiset ilmansaastepitoisuudet olivat merkittävästi korkeammat kuin samoilta paikoilta ennen juhlahetkeä ja ilotulituksen jälkeen mitatut arvot. Vuorokauden keskiarvona laskettu niin kutsuttujen keuhkohengitettävien eli läpimitaltaan alle 2.5 mikrometrin pienhiukkasten (PM2.5 -jakeen) pitoisuus nousi uudenvuoden ilotulituksen seurauksena tasolle 183 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä. Mikrometri on millimetrin tuhannesosa.  Hiukkaspitoisuus oli kuusi kertaa tavanomaista tasoa korkeampi. Ja huomionarvoista on, että vertailuarvo on suurkaupungeissa pysyvästi saastuneempi kuin luonnontilaisilla alueilla pahimmillaankaan (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712014283

Tavanomaisesta selvästi lisääntyneiden ilmansaasteiden alkuperän yhdistäminen ilotulitteisiin varmistettiin pienhiukkasten rakenteen elektronimikroskooppikuvauksilla, ja samalla saastepartikkelien ja kaasujen kemiallinen koostumus selvitettiin erittäin tarkalla röntgenspektrofotometrillä. Kemiallisissa mittaustuloksissa havaittiin selvä kahtiajako: Ennen ja jälkeen uudenvuoden ilotulitusten huippua ilman pienhiukkasten koostumusta hallitsivat sulfaatit ja orgaaniset yhdisteet. Juhlajakson aikana hiukkasten koostumus muuttui radikaalisti, ja tuolloin partikkeleissa olivat hallitsevina rakenneosina kaliumsulfaatti sekä eri metallien yhdisteet. Metalleista yleisimpiä olivat barium, alumiini, magnesium ja rauta. Näiden kemikaalien hallitsemat partikkelit osoittavat varmuudella ilotulitteiden värejä synnyttävät kemikaalit ilman epäpuhtauksien lähteiksi (Ilotulituksen näyttävät värit syntyvät vaarallisista raskasmetalleista. Tiedebasaari 31. 12.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/12/31).

Ilotulitteista peräisin olevissa, hyvin pienkokoisissa nanohiukkasissa todettiin useita tyyppejä, joissa oli runsaasti rikkiä mutta hyvin vähän klooria. Laboratoriossa tehdyissä kokeissa ilotulitteiden vapauttamaa klooria oli runsaasti. Korkealla ilmakehässä tehdyt mittaukset todistivat, että ilotulitteista lähtöisin olevat alkuaineet ja erilaiset yhdisteet reagoivat muuttuen toisenlaisiksi yhdisteiksi ja kulkeutuvat kauas syntypaikoiltaan. Yhtä kaikki, useimmat korkealla räjähtävistä ilotulitteista ja lähellä maanpintaa sytytettävistä sähikäisistä vapautuvat kemikaalit ovat haitallisia ilmansaasteita.

Mainokset