Avainsanat

, , , , , , ,

Astmaoireisiin raskauden aikana käytettävä lääkitys näyttää olevan syntyvälle lapselle pahaksi.

Astmaoireisiin raskauden aikana käytettävä lääkitys näyttää olevan syntyvälle lapselle pahaksi.

Jo varhaisessa lapsuudessa ilmaantuvan astman taustalla saattaa olla jo sikiökaudella tai syntymävaiheessa tapahtunut altistuminen äidin käyttämille antibioottilääkkeille.  Tanskalaisessa tutkimuksessa lasten astmariskin todettiin lisääntyneen sekä riskiryhmiin kuuluvilla – astmaa sairastaville äideille syntyneillä – lapsilla että koko väestöä koskevassa lapsiaineistossa.

Kööpenhaminan yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijan Lone Graff Stensballen johdolla The Journal of Pediatrics -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 8.11.2012 ilmestyneessä tutkimuksessa selvitettiin lasten astmatapausten yleisyyttä erikseen sekä raskauden aikana astmaa sairastaville naisille syntyneillä lapsilla että koko väestöä koskevassa lapsiaineistossa. Selvityksen kohteena oli äitien raskauden aikaisen antibioottilääkkeidenkäytön mahdollinen vaikutus syntyneen lapsen astmariskiin. Lasten astmatilannetta seurattiin syntymästä viiden vuoden ikään saakka.

Riskiryhmiin lukeutuvilla lapilla, joiden äitien tiedettiin sairastavan astmaa ja jotka olivat käyttänet antibiootteja sairauteensa myös raskauden aikana – astman ilmaantumisen riski oli kaksinkertainen (riskisuhde, hazard ratio; HR =  1.98) verrattuna lapsiin, joiden äidit eivät olleet käyttäneet antibiootteja. Vastaava ulos saatiin myös koko väestön kattaneessa selvityksessä, jossa antibiootteja  käyttäneille naisille syntyneillä lapsilla astman takia lääkäri- tai sairaalahoitoon joutumisen riski oli  18 prosenttia suurempi (riskisuhde 1.18) ja hengitettävien kortikosteroidilääkkeiden käyttötarpeen riski oli 17 prosenttia suurempi kuin lapsilla., joiden äidit eivät olleet raskaidenaikana käyttäneet antibiootteja. Kolmantena ryhmänä selvitettiin erikseen astmariskiä lapsilla, joiden äidit olivat käyttäneet raskauden aikana antibiootteja muiden kuin hengitystiesairauksien hoitoon. Myös näillä antibiootteja käyttäneiden naisten lapsilla havaittiin kohonnut astman ilmaantumisen riski.

Mainokset