Avainsanat

, , , , , , ,

Lähisukulaisten tarkka tunnistaminen ja erottaminen on niin vaikeaa, että paljon eliölajeja on kuvattu usealla eri nimellä.

Toistaiseksi meren eliöistä on löydetty ja nimetty korkeintaan kolmasosa

Valtameret kattavat noin 70 prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta planeettamme eliölajistosta merien osuus on paljon pienempi kuin mantereiden. Maapallolla tavattavien eliölajien kokonaismäärää ei kukaan tiedä edes suuntaa-antavasti, mutta hyviä ”akateemisia arvauksia” on esitetty lukuisia. Haarukka näissä ennusteissa on ulottunut noin kymmenestä miljoonasta aina sataan miljoonaan eliölajiin. Varmuudella löydettyjä, kuvattuja ja nimettyjä lajeja on reilu pari miljoonaa, mutta tunnistettujen lajien määrä lisääntyy nopeasti varsinkin uusien määritysmenetelmien myötä.  Merien eliölajiston kokonaismäärän selvityksessä otettiin aimo harppaus eteenpäin, kun YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) johdolla tehtiin kansainvälisten asiantuntijoiden yhteinen kartoitus ja ennuste vesiluonnon biologisesta monimuotoisuudesta. Varmuutta ei tietenkään saatu – eikä sellaista koskaan saavutetakaan – mutta paras tähänastisista katsauksista kertoo, että tunnemme merien eliökunnasta ehkä noin kolmanneksen tai vain noin neljänneksen.

Tätä nykyä tieteellisessä kirjallisuudessa on asianmukaisesti ja kansainvälisten sääntöjen mukaan nimetty ja lajien status on tunnustettu noin 230 000 merissä elävälle lajille. Lisäksi eri puolilta maailmaa kerätyissä näytteissä arvioidaan olevan noin 65 000 lajia, joita ei ole vielä yksityiskohtaisesti selvitetty, kuvattu ja nimetty.  Tämä on vain pieni otos todellisesta lajimäärästä, ja nykyinenkin lukema putoaa lähitulevaisuudessa merkittävästi, kun määritykset tehdään aikaisempaa tarkemmin ja luotettavammin. Käytössä olleiden keinojen ja tarkistusmahdollisuuksien mukaan aivan oikein kuvatuissa lajeissa on paljon sellaisia, jotka on tunnistettu ja kuvattu omilla nimillään monta kertaa. Esimerkiksi niinkin suurista ja helposti havaittavista lajeista kuin valaista ja delfiineistä on jokaisesta lajista kirjallisuudessa kuvaus keskimäärin 14 eri lajinimellä. Nämä päällekkäisyydet eli synonyymit poistetaan virallisista lajiluetteloista, kun esimerkiksi moderneilla DNA-menetelmillä saadaan varmistus kunkin lajin todellisesta statuksesta.

Asiantuntijat olettavat, että nykyisestä merien eliölajien luettelosta poistuu noin 40 000 nimeä, kun synonyymit tunnistetaan ja yhdistetään yhdeksi lajiksi. Näiden poistettavien lajien vastapainoksi listoille nousee varmasti suuri määrä – ehkä jopa yhtä paljon kuin tilastoista poistuu – uusia lajeja, kun aikaisemmin yhdeksi lajiksi luokiteltuja otuksia jakaantuu uusien DNA-tutkimuksien perusteella useiksi lajeiksi.

Uusimman arvion tekemiseen osallistui 270 meribiologian asiantuntijaa 32 maasta ja 146 eri tutkimuslaitoksesta. Tähän arviointiin jokainen eri puolilla maailmaa ja eri merillä työskennellyt tutkija esitti oman arvionsa jo tunnetuista ja todennäköisesti heidän tuntemiltaan vesiltä vielä löytyvien lajien määristä. Koko asiantuntijajoukon varmojen tietojen ja ennusteiden perusteella laadittiin yhteinen The World Register of Marine Species (WoRMS) -tiedosto (http://www.marinespecies.org), jossa kaikkien merissä elävien aitotumallisten (eukaryoottisten) eliöiden lukumääräksi arvioidaan lähes miljoona lajia. Eri määrittelyperusteilla ennusteet vaihtelevat jopa joitakin satoja tuhansia lajeja, mutta jokseenkin varmana voidaan pitää, että tällä hetkellä tunnemme vasta noin kolmasosan tai ehkä vain noin neljäsosan meriympäristössä elävistä lajeista. Aitotumallisiin eliöryhmiin kuuluvien otusten joukon ulkopuolelle jäävät vielä erittäin monimuotoiset eliökunnan ryhmät kuten bakteerit, virukset sekä prokaryootit eli yksisoluiset, esitumalliset eli alkeistumalliset eliöt.

Tällä hetkellä tunnetuista ja vahvistetuista meriympäristön 230 000 lajista eläimiä on noin 200 000 lajia, kasvikuntaan kuuluu noin 7 600 lajia, laajassa muun muassa ruskolevät ja piilevät käsittävässä Chromista-ryhmässä on 19 500 lajia, alkueläinten ryhmästä (Protista) tunnetaan 550 lajia, ja meriympäristöjen sienistä tunnetaan 1 050 lajia.

Mainokset