Avainsanat

, , , , , , , , ,

Tupakoinnin syöpävaarat voivat näkyä myös iholla.

Tupakoinnin lukuisiin ja kiistattomasti todistettuihin terveydellisiin haittoihin on luettava myös lisääntyvä ihosyövän ilmaantumisen riski. Ihosyöpäsairauksia on monia tyyppejä, ja eri lajit reagoivat tupakka-altistukseen eri tavoin. Tilastollisessa tarkastelussa pahamaineista melanoomaa vaarattomampien ja helpommin hoidettavien ihosyöpien ilmaantumisriskin arvioinnissa okasolusyöpä näyttää olevan yhteydessä tupakointiin.

Nottinghamin yliopiston tutkijan Jo Leonardi-Been johdolla Archives of Dermatology -tiedelehdessä julkaistussa meta-analyysissä selvitettiin tupakoinnin ja ei-melanoomatyyppisten ihosyöpien ilmaantumisen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen aineistona oli 25 aikaisemmin aihetta käsitellyttä tutkimusta.

Tupakointi oli selvästi yhteydessä okasolusyöpään. Tämän ihosyöpätyypin ilmaantumisen suhteellinen riski oli tupakoitsijoilla lisääntynyt yli 50 prosentilla. Suhteellinen riski (odds ratio, OR) oli kuuden tutkimuksen yhteisessä aineistossa keskimäärin 1.52, ja suurimmillaan riski oli yli kaksinkertainen. Toisen varsin yleisen ihosyövän, tyvisolusyövän ilmaantumisen suhteellisessa riskissä tupakoinnilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 14 tutkimuksessa suhteellinen riski oli keskimäärin 0.95 (vaihteluväli 0.82–1.09).

Okasolusyövän ja tupakoinnin välistä yhteyttä osoittaneet kuusi tutkimusta olivat aineistoltaan varsin pieniä ja tuloksiltaan heterogeenisia, ja näillä perusteilla hollantilaisen Erasmus Medical Center -tutkimuslaitoksen asiantuntijat Joris A.C. Verkouteren ja Tamar Nijsten esittävät samassa Archives of Dermatology -lehdessä tiettyjä varauksia Leonardi-Been ja kumppanien johtopäätöksiin. Tutkijat kuitenkin korostavat, että tupakoinnin aiheuttama okasolusyövän riki on yhtä suuri kuin paljon tutkitun ja julkisuudessa varoitellun auringon ultravioletti-B -säteilyn aiheuttama riski. Liiallisesta auringonotosta lääkärit varoittavat potilaitaan usein, mutta vastaavaa varoitusta ei anneta tupakointia vastaan. Mutta varoittaa pitäisi, sillä näytöt tupakoinnin muiden vaarojen lisäksi myös ihon terveydelle ovat kiistattomat, hollantilaistutkijat korostavat.

Vastaavia tuloksia tupakoinnin ja ihosyöpien välisistä yhteyksistä saatiin myös laajassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, jossa todettiin syöpäriskin olevan sitä suurempi, mitä kauemmin henkilö oli säännöllisesti tupakoinut. Tuossa floridalaistutkimuksessa tupakoinnin todettiin lisänneen okasolusyövän lisäksi myös tyvisolusyövän riskiä. Tupakoinnin ihosyöpien ilmaantumisen riski oli tuon aineiston perusteella naisilla suurempi kuin miehillä (Tupakointi lisää ihosyöpien riskiä. Tiedebasaari 10.12.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/12/10).

Mainokset