Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Pelätty MRSA-bakteeri kestää tuhoutumatta myös jätevesien puhdistuksessa, josa ei käytetä tehokasta klooridesinfiointia.

Vedenpuhdistuksen kloorikäsittely tuhoaa tehokkaasti vaarallisimpiakin taudinaiheuttajia

Pelottavan ja lähes kaikille tunnetuille antibioottilääkkeille vastustuskykyisen Staphylococcus aureus -bakteerin väistämätön eteneminen elinpiireissämme tuntuu jatkuvan. Alun perin sairaaloissa heikkokuntoisille potilaille jopa hengenvaarallinen MRSA-bakteeri on tätä nykyä yleinen myös hoitolaitosten ulkopuolella, ja kuka tahansa sivullinen voi saada tartunnan jokapäiväisessä elämässä. MRSA-nimitys on lyhenne sanoista metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus. Metisilliini on voimakas antibiootti. MRSA elää monien ihmisten limakalvoilla muun muassa nenässä, ja tällainen esiintyminen on kantajalleen tavallisesti vaaratonta. Mutta limakalvoilta bakteeri voi joutua verenkiertoon, ja näin aiheutuva sepsis eli verenmyrkytys on erittäin vaarallinen ja vaatii viikkojen ajan jatkuvaa sairaalahoitoa.

Ihminen voi saada MRSA-tartunnan paitsi hoitolaitoksissa muilta, bakteeria kantavilta potilailta myös sairaaloiden ja vastaavien laitosten ulkopuolella. Kiinalaistutkimus osoitti, että MRSA voi levitä ilman kautta kanaloista. MRSA on yleinen tiloilla, joilla eläimiä hoidetaan tai ruokitaan lihantuotannon tehostamiseksi antibiooteilla (Vaarallisen Staphylococcus aureus -bakteerin antibiooteille vastustuskykyinen muoto voi levitä myös ilman kautta. Tiedebasaari 28.6.201; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/06/28). Jätevedenpuhdistamot ovat yhdysvaltalaisen selvityksen mukaan myös potentiaalisia MRSA:n levittämispaikkoja.

Marylandin yliopiston Sovelletun ympäristöterveyden instituutin tutkijan Rachel E. Rosenberg Goldsteinin  johdolla Environmental Health Perspectives -tiedelehdessä 1.11.2012 ilmestyneessä seurannassa (http://ehp.niehs.nih.gov/2012/11/1205436/) selvitettiin bakteerien olemassaoloa ja menestymistä kahdella Atlantin rannikolla, Marylandin osavaltiossa sijaitsevalla jätevedenpuhdistamolla ja kahdessa keskilännessä, Nebraskassa sijaitsevassa puhdistamossa. Laitokset oli valittu sillä perusteella, että niillä käsiteltyjä jätevesiä käytetään kasteluvesinä maisemointialueilla, ei kuitenkaan maatalouden tuotantopelloilla. Tutkijaryhmä keräsi jätevesinäytteitä puhdistusprosessin eri vaiheista, alkaen laitokselle tulevasta käsittelemättömästä likavedestä aina koko prosessin läpikäyneeseen ja hyötykäyttöön jaettavaan puhdistettuun veteen.

Potentiaalisia taudinaiheuttajia löytyi kaikilta jätevedenpuhdistamoilta. MRSA-bakteeria löytyi joka toisesta jätevesinäytteestä, ja saman suvun muotoa, jonka tavalliset antibiootit pystyvät tuhoamaan (MSSA-bakteeri; meticillin-susceptile Staphylococcus aureus) löytyi 55 prosentista tutkituista näytteistä. Puhdistamoille saapuvista, käsittelemättömistä jätevesistä 83 prosenttia näytteistä sisälsi MRSA-bakteeria. Vaarallinen taudinaiheuttaja kuitenkin tuhoutuu puhdistusprosesseissa sitä tehokkaammin, mitä monipuolisempia puhdistuskeinoja laitoksella käytetään. MRSA:n esiintyminen väheni tasaisesti puhdistusprosessin etenemisen myötä. Täyteen tai lähes täydelliseen turvallisuuteen MRSA:n suhteen päästään kuitenkin vasta laitoksilla, joilla viimeinen käsittelyvaihe on jo pitkälle puhdistetun likaveden desinfiointi kloorikäsittelyllä. Uudessa tutkimuksessa vain yhdeltä jätevedenpuhdistamolta lähtevässä, käsitellyssä vedessä tavattiin MRSA-bakteereita. Tällä puhdistamolla ei ollut lainkaan kloorikäsittelyä.

Jätevesistä havaitut bakteerit olivat hyvin vastustuskykyisiä lääkkeille. MRSA-näytteistä  93 prosenttia olivat vastustuskykyisiä kahdelle tai useammalle yleisesti tätä bakteeria vastaan käytettävälle antibiooteille. MSSA-bakteereista – joita vastaan lääkkeiden pitäisi tehota – vastustuskykyisiä oli 29 prosenttia. Kahdella jätevedenpuhdistamolla todettiin, että MRSA:n vastustuskyky antibiootteja vastaan lisääntyi vedenpuhdistuksen edetessä eri vaiheissa. Tulosten perusteella jätevedenpuhdistamot voivat olla paikkoja, joilla vaaralliset bakteerit kehittävät kantojaan aikaisempaakin vaarallisemmiksi, kun lääkeresistenssi kasvaa. Erilaisilta laitoksilta kerättyjen kokemusten perusteella amerikkalaistutkijat korostavat, että jätevesien puhdistukseen tulisi ehdottomasti liittää myös likavesien desinfiointi kloorikäsittelyn avulla. Tällainen juoma- ja talousvesien puhdistuksessa säännönmukaisesti käytettävä prosessi ei ole yleensä käytössä likavesien käsittelyssä.

Vastustuskykyisten taudinaiheuttajien vapaa leviäminen ympäristöön on vaarallista, sillä kyky sietää antibiootteja säilyy bakteereissa pitkään (Bakteerien antibioottiresistenssi säilyy vuosia lääkeainealtistusten jälkeenkin. Tiedebasaari 7.3.2012. https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/07).

Mainokset