Avainsanat

, , , , , , ,

Ilkeämieliset puheet naisten vaatimattomasta ajotaidosta ovat hölynpölyä, toteavat tuoreet, tarkkaan telemetriaseurantaan perustuvat brittiselvitykset.

”Nainen ratissa!” on usein liikenteen kiihkeässä vilinässä lausuttu huudahdus, joka yleensä osoittaa lausujansa – siis miesten – vähättelevää suhtautumista. Naisten ajotaitojen ja ajamisen turvallisuuden vähättelylle – halveksunnasta puhumattakaan – ei ole mitään todellisuuspohjaa. Monivuotisen, tarkan ajopäiväkirjaseurannan mukaan naiset ovat liikenteessä merkittävästi parempia autoilijoita kuin miehet.

Britanniassa järjestetyssä valvotussa seurannassa autoihin asennettiin ajosuoritukset kirjaava ”musta laatikko”, kaikki erilaiset suoritukset tapahtuma-ajankohtineen rekisteröivä seurantalaite. 19 000 hengen osallistujajoukossa oli yhtä paljon miehiä ja naisia, ja ajotapahtumia seurattiin neljän vuoden ajan. Seurannan aikana osallistujien liikennesuoritteiden – ajotapahtumien – määrä kohosi yli 40 miljoonaan matkaan, ja näillä reissuilla autoilla ajettiin yhtensä 154 miljoonaa mailia eli lähes 250 000 000 kilometriä. Testin järjestelyistä vastasi telematiikkaan erikoistunut Wunelli Ltd. -yritys, jolla on vuosien kokemus autoilijoiden ”mustien laatikoiden” käytöstä liikenneturvallisuuden seurannassa (http://www.wunelli.com/news.aspx).

Kokeen teettäneet liikenneasiantuntijat toteavat, että naiset ovat tilastollisesti laskettuna noin viidenneksen turvallisempia kuljettajia kuin miehet. Tämän johtopäätöksen taustalla olevat vankat, piirturien vahvistamat liikennetiedot osoittavat naisten ajavan pimeällä 28 prosenttia vähemmän kuin miehet. Naiset ajavat ylinopeutta 12 prosenttia harvemmin ja tekevät äkkipysähdyksiin johtavia jarrutuksia 11 prosenttia vähemmän kuin miehet.

Vastaavia miesten ja naisten ajotapoja ja liikenneturvallisuutta arvioivia selvityksiä on tehty paljon eri puolilla maailmaa. Historiallisesti miesten on uskottu – ja osin myös osoitettu – olevan naisia parempia kuljettajia. Mutta naisten autoilun määrän ja kokemuksen noustessa ja naisten hallussa olevien autojen laadun paranemisen myötä tuo ero on kadonnut. Mielikuvissa ero on kuitenkin yhä erittäin vankka, mistä on osoituksena uuden Wunelli-selvityksen nostattama runsas yleisönosasto- ja nettiblogien kirjoittelu.

Naisten paremmuudelle liikenteessä on saatu vankkaa näyttöä muuallakin. Toisessa Britanniassa vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä verrattiin miesten ja naisten onnettomuuslukuja Carrentals UK -yrityksen tilastoissa. Tässä aineistossa 57 prosenttia miespuolista autoilijoista oli ollut osallisena yhdessä tai useammassa onnettomuudessa, kun naiskuljettajilla vastaava osuus oli 44 prosenttia. Yli 65-vuotiaista mieskuljettajista 60 prosenttia oli ollut osallisina onnettomuuksissa, kun vastaavan ikäisistä naiskuskeista vastaava osuus oli vain 30 prosenttia (http://www.theautochannel.com/news/2012/11/06/056031-it-s-true-women-are-better-drivers-than-men.html).

Ajosuoritteita rekisteröivän telematiikan käytöstä on varsinkin Britanniassa hyviä kokemuksia. Esimerkiksi 300 miljoonan mailin eli noin 480 miljoonan kilometrin ajosuoritteet kattaneessa seurannassa 11 kuukautta seurantalaitetta käyttäneillä nuorilla kuljettajilla onnettomuuteen joutumisen riski aleni 75 prosentilla. Osa liikenneturvallisuuden paranemisesta on tietysti ajokortin saaneiden nuorten lisääntyneen ajokokemuksen ansiota, mutta kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät huomioineessa arvioinnissa telematiikkaseurannan laskettiin vähentäneen onnettomuusriskiä ainakin 35–40 prosentilla.

Telematiikka-seurantaan perustuva liikenneturvallisuuden arviointi on tärkeässä vaiheessa, koska Euroopan unionin tasa-arvodirektiivi tulee voimaan joulukuussa 2012. Direktiivin myötä monissa maissa sukupuolen mukaan porrastetut liikennevakuutusten perusteet muuttuvat. Osa naisista hyötyy uudistuksesta, mutta monilla vakuutusmaksut nousevat erittäin paljon. Jos vakuutusmaksut määrättäisiin telematiikan avulla helposti rekisteröitävien todellisten ajosuoritusten, liikennetapahtumien ja onnettomuuksien perusteella, todellinen tasa-arvo naisten, miesten ja nuorten kuljettajien välillä olisi mahdollinen.

Mainokset