Avainsanat

, , , , , ,

Malarian pääasiallinen esiintymisalue on tropiikissa, mutta ilmastonmuutoksen myötä tauti uhkaa levittäytyä lauhkeina vyöhykkeinä tunnetuille alueille.

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen konkreettisimpiin ja vakavimpiin haittoihin kuuluu kuumilla ja lämpimillä ilmastovyöhykkeillä tavattavien tautien levittäytyminen alueille, joilla näitä vitsauksia ei yleensä tavata. Lukuisissa malleissa on ennustettu muun muassa malarian tulevia esiintymisalueita, ja valitettavasti tämä satoja miljoonia ihmisiä vuosittain vaivaava tauti on levittäytymässä nykyisin lauhkeille vyöhykkeille kuten eteläiseen Eurooppaan. Useimmissa malleissa malarian nykyisen esiintymisen ja leviämisen parhaaksi lämpötilaksi esitetään noin 31 celsiusastetta (oC). Tämä lämpötila-arvio näyttää kuitenkin valitettavasti aivan liian korkealta. Uuden sekä todellisiin alueellisiin tilastoihin että kokeellisiin selvityksiin perustuva analyysi osoittaa, että malariaa levittävät hyönteiset ja varsinainen tautia aiheuttava loisio viihtyvät ja menestyvät parhaiten huomattavasti tropiikin kuumuutta viileämmissä oloissa.

Loisio vaatii lämpöä, mutta 28oC on jo liikaa 

Malarian esiintymisessä ja leviämisessä keskeistä on tautia levittävien hyönteisten menestyminen. Kuivuus ja äärimmäinen kuumuus pitävät moskiitot – ja malarian – kurissa.

Kalifornian yliopiston Ekologian, evoluutiotutkimuksen ja meribiologian laitoksen tutkijan Erin A. Mordecain johdolla Ecology Letters -tiedelehden verkkopainoksessa 11.10.2012 ilmestyneessä selvityksessä osoitettiin malarialoisioita (Plasmodium falciparum) sekä taudinaiheuttajaa levittävien hyönteisten (joista tärkeimpiä ovat Anopheles-suvun moskiitot) optimaalisen esiintymislämpötilan olevan 25oC eli jopa kuusi astetta olettettua vertailuarvoa alhaisempi. Uudet kokeelliset tulokset romuttavat jo ainakin viimeisimmän vuosisadan ajan totuutena pidetyt oletukset malarian leviämisestä. Uusissa valvotuissa seurannoissa osoitettiin, että malarian leviäminen ei tarvitse hyvin kuumia oloja, ja itse asiassa taudinaiheuttaja ei edes menesty hyvin korkeissa lämpötiloissa. Mordecain ja kumppanien aineistossa malarialoision leviäminen eläimestä toiseen väheni merkittävästi, kun lämpötila nousi yli 28 celciusasteeseen.

Valvotuissa koeoloissa saadut tulokset voidaan vahvistaa myös todellisilla kenttäaineistoilla. Laajassa, Afrikasta kerätyssä aineistossa varmennettiin sekä malarian esiintymisen optimilämpötilaksi 25oC, ja todettiin myös taudin leviämisen heikkenevän yli 28oC lämpötiloissa. Uudet ja entistä tarkemmat tiedot ovat huolestuttavia, sillä jo aikaisempiin oletuksiin perustuvat laskelmat malariariskin kasvusta lauhkeilla ja jopa nykyisin viileiksi luokitelluilla seuduilla voimistuvat merkittävästi. 

Malaria on kuumetauti, johon sairastuu maailmanlaajuisesti vuosittain noin 250 miljoonaa ihmistä. Tautiin menehtyy vuosittain noin miljoona tartunnan saanutta. Yli neljä viidesosaa malarian uhreista ovat alle 5-vuotiaita, köyhissä kehityvissä maissa asuneita lapsia.

Ilmasto-oloilla on keskeisen tärkeä osuus malarian esiintymiseen ja taudivaaraan. Pitkään jatkuva kuivuus kuuman ilmastovyöhykkeen varsinaisilla ja pahimmillakin malaria-alueilla romahduttaa tautia levittävien hyönteisten lukumäärän ja estää tehokkaasti malarian esiintymistä (Kuivuus on nujertanut malarian Afrikan vaara-alueilla – ainakin toistaiseksi. Tiedebasaari 3.9.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/09/03).

Mainokset