Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Nautinnollista terveydenhuoltoa. Ruotsalaistutkimuksen mukaan kohtuullisesti mutta säännöllisesti suklaata syöneillä miehillä aivohalvausriski oli alentuntunut noin viidenneksellä.

Suklaa kuuluu kahvin ohella kautta maailman paljon kulutettaviin nautintoaineisiin, joilla on mielihyvän tuottamisen lisäksi lukuisia myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia. Varsinkin tumman suklaan sisältämät runsaat antioksidantit on osoitettu muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskiä vähentäväksi ravinnoksi. Pitkäaikainen ruotsalaisia miehiä seurannut tutkimus sekä lääketieteellisessä kirjallisuudessa aikaisemmin julkaistujen selvitysten meta-analyysi osoittaa, että suklaan nauttimisella on huomattava vaikutus myös aivohalvausriskin vähentäjänä. Hoitavan nautiskelun on kuitenkin syytä pysyä kohtuudessa. Suklaassa on runsaasti rasvaa, joten hyvin suurten määrien syöminen voi johtaa lihomiseen ja ylipainoon liittyvien haittojen yleistymiseen.

Tukholmassa toimivan Karoliinisen instituutin tutkijat Susanna C. Larsson ja Alicja Wolk sekä Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Jarmo Virtamo esittävät Neurology-tiedelehdessä 18.9.2012 julkaistussa analyysissään tulokset 37 103 ruotsalaisen miehen aivohalvausten ja viikoittain syödyn suklaan määrän välillä. Lisäksi erikseen analysoitiin viiden aikaisemmin julkaistun samaa aihepiiriä koskevan tutkimuksen yhteenveto- eli meta-analyysi. Sekä suoran ruotsalaisen tutkimusaineiston että aikaisempien selvitysten yhteenvedon lopputulokset ja johtopäätökset olivat yhteneväisesti suklaan etuja osoittavia.

Ruotsalaismiesten keskimäärin1 0.2 vuoden seuranta-aikana varmistettiin 1 995 aivohalvaustapausta, joista 1 511 olivat aivoinfarkteja, 321 aivoverenvuototapauksia, ja 163 tapausta ei voitu eritellä vamman laadun mukaisesti. Sekä koko aineistossa että erikseen kahden aivohalvaustyypin ja syödyn suklaan välillä havaittiin samanlainen korrelaatio: Runsas suklaansyönti oli yhteydessä alentuneeseen aivohalvausten ilmaantumisen. Seurantaryhmä jaettiin neljään ryhmään viikoittain nautitun suklaamäärän perusteella. Eniten suklaata syöneellä neljänneksellä – jolla suklaan kulutus oli keskimäärin 62.9 grammaa viikossa – aivohalvauksen riski oli 17 prosenttia pienempi (suhteellinen riski 0.83) kuin vähiten suklaata syöneellä neljänneksellä – joka ei käytännöllisesti katsoen syönyt suklaata lainkaan.

Viiden aikaisemmin julkaistun meta-analyysin kokonaisaineistossa oli 4 260 aivoinfarktitapausta. Aivohalvauksen ilmaantumisen riski oli eniten suklaata nauttineella neljänneksellä 19 prosenttia pienempi (suhteellinen riski 0.81) kuin vähiten suklaata syöneiden ryhmän jäsenillä. Eri tutkimuksissa infarktiriskin ja suklaansyönnin väliset yhteydet olivat yhteneväiset.

Mainokset