Avainsanat

, , , , , ,

Perheen ainoalla lapsella on usein ylipaino-ongelmia.

Lasten ylipainosta on tullut kansanterveydellinen ongelma lähes kaikkialla. Suurimpina syinä liikakilojen kertymiseen pidetään epäterveellisiä ruokailutottumuksia, liian vähäistä nukkumista, liikunnan vähäisyyttä ja muita elämäntapoihin liittyviä ilmiöitä kuten runsasta television katselua tai tietokoneiden ääressä istumista. Myös lapsen perhesuhteilla on suuri merkitys lihomiseen, osoittaa laaja eurooppalainen selvitys.

Ruotsalaisen, Göteborgin yliopistoon kuuluvan Sahlgrenska Academy -tutkimuslaitoksen ja sairaalan tutkijan Monica Hunsbergerin johdolla Nutrition and Diabetes -tiedelehden verkkopainoksessa 2.7.2012 julkaistussa selvityksessä oli mukana 12 720 iältään 2–9-vuotiasta lasta kahdeksasta Euroopan valtiosta. Osanottajien painoindeksien lisäksi selvitettiin elintapoja kuten ruokavalion laatua ja ruokailutottumuksia, ulkoliikunnan määrää, sekä sitä, onko lapsella oma televisio huoneessaan.

Koko aineistossa perheiden ainoilla lapsilla ylipainon tai liikalihavuuden riski oli 52 prosenttia suurempi kuin kaksi- tai useampilapsisessa perheissä asuneilla ikätovereillaan. Liikakilojen riskin arvioinnissa otettiin huomioon perheen lapsiluvun ja ruokailutottumuksien (esimerkiksi rasvaisten ruokien ja sokeria sisältävien juomien käytön yleisyys sekä vanhempien antama ravitsemusneuvonta) ohella huomioon muita lihavuuden riskitekijöitä tai lihomiseen vaikuttaviksi tekijöiksi tunnettuja tekijöitä kuten ikä, sukupuoli, vanhempien painoindeksi, vanhempien ikä, vanhempien koulutustausta, lapsen kotimaa, lapsen syntymäpaino.

Perhesuhteiden ja lapsen lihomisriskin väliset suhteet vaihtelivat eri alueilla ja eri ikäisillä lapsilla. Suurimmillaan ainoan lapsen ylipainoriski oli tutkimusalueen eteläosien maissa, joita seurannassa edustivat Italia, Espanja ja Kypros. Näissä maissa ainoiden lasten ylipainon riski oli yli kolme kertaa yleisempää kuin  keskisen ja Pohjois-Euroopan maissa elävillä ja muuten vertailukelpoisissa oloissa elävillä lapsilla. Pohjoisia valtioita seurannassa edustivat Ruotsi, Tanska ja Viro. Vakavin ainoiden lasten ylipainoriski oli Italiassa.

Ikävertailussa seurannan vanhemmat lapset olivat useammin ylipainoisia kuin nuorimmat osallistujat. Ikäryhmässä 6–9 -vuotiaat perheiden ainoilla lapsilla oli 70 prosenttia suurempi riski ylipainoon tai liikalihavuuteen kuin sisarusten kansa eläneillä ikätovereillaan. Ikäryhmässä 2–6-vuotiaat vastaava liikakilojen kertymisen riski oli 32 prosenttia suurempi kuin kaksi- tai monilapsisissa perheissä asuneilla kumppaneillaan.

Mainokset