Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Aivan tavallistenkin, turvallisiksi miellettyjen lääkkeiden haittavaikutukset voivat olla kohtalokkaita. Kuva: Kai Aulio.

Sydänkohtauksesta selviytyneiden potilaiden olisi turvallisinta pidättäytyä tavallisten, ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden käytöstä. Kipulääkkeiden käyttö lisää huomattavasti sydänkohtauksen uusiutumisen sekä ennenaikaisen kuolemisen riskiä, osoittaa laajaan aineistoon perustuva tanskalaistutkimus. Vaarallisiksi tunnistettuja ei-sterodisia tulehduskipulääkkeitä ovat muun muassa meillä hyvin suositut, apteekeista ilman reseptiä vapaasti saatavat ibuprofeiinia ja naprokseenia sisältävät valmisteet. Tulehduskipulääkkeiden käytön vaarallisuus noin vuoden kuluessa sydänkohtauksen jälkeen on tunnettu aikaisemminkin, mutta riskin on katsottu häviävän ainakin 5–10 vuodessa. Uusi seuranta kuitenkin osoittaa, että sydänkohtauksen uusiutumisen ja kuolemisen riski on erittäin suuri vähintään viiden vuoden ajan sydänkohtauksesta toipumisen jälkeenkin.

Kööpenhaminan yliopistollisen sairaalan tutkijan Anne-Marie Schjerning Olsenin johdolla Amerikan sydäntautilääketieteellisen yhdistyksen (American Heart Association) julkaisemassa Circulation -tiedelehdessä julkaistussa seurannassa oli mukana noin 100 000 iältään 30-vuotiaina tai sitä vanhempina ensimmäisen sydänkohtauksensa vuosien 1997 ja 2009 välillä saanutta henkilöä. Toipilaille myöhemmin ilmaantuneet uudet sydänkohtaukset ja kuolemantapaukset sekä heille kirjoitetut tulehduskipulääkkeiden reseptit kirjattiin riskitasojen arvioimiseksi.

Seurannan aikana 44 prosenttia sydänkohtauksesta toipuneista henkilöistä oli saanut vähintään yhden reseptin ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden käyttöön. Kipulääkkeitä käyttäneillä minkä tahansa syyn takia kuolemisen riski oli ensimmäisen vuoden aikana  59 prosenttia suurempi ja viiden vuoden kuluessa 63 prosenttia suurempi kuin niillä kohtalotovereilla, jotka eivät tällaisia kipulääkkeitä käyttäneet.

Toisen sydänkohtauksen tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin kuolemisen riski tulehduskipulääkkeitä käyttäneiden ryhmässä oli ensimmäisen vuoden kuluessa 30 prosenttia suurempi ja viiden vuoden kuluessa vastaavasti 41 prosenttia suurempi kuin lääkkeitä käyttämättömillä. Riskitasot pysyivät tilastollisesti samoina, kun mukaan arviointiin otettiin muut tunnetut vaaraan vaikuttavat tekijät kuten lääkitykset, ikä, sukupuoli, yhteiskunnallista asemaa osoittava tulotaso sekä ensimmäisen sydänkohtauksen ilmaantumisvuosi. Miesten ja naisten välillä ei havaittu eroja kipulääkkeiden käytön ja haittojen ilmaantuvuuden esiintymisessä.

Tulehduskipulääkkeisiin liittyvät vaarat on tunnettu, ja jo vuonna 2007 American Heart Association kehotti lääkäreitä erityiseen varovaisuuteen ja tarkkuuteen ja arviomaan hoitojen hyötyjen ja riskien suhteet määrättäessä tällaisia valmisteita sydänkohtauksen saaneille. Se, että useita valmisteita saa apteekeista – ja monissa maissa myös tavallisista kaupoista – ilman reseptiä, saa kansalaiset uskomaan valmisteiden olevan täysin turvallisia. Uudet sydänkohtauksen saaneiden toipilaiden seurannat osoittavat, että lääkkeisiin liittyvää tiedotusta olisi parannettava ja vapaata saatavuutta tulisi arvioida uudelleen tanskalaistutkijat päättelevät.

Mainokset