Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Harvinaisia maametalleja (myötäpäivään alkaen keltaisesta jauheesta):
cerium, lutetium, terbium, praseodyymi, neodymium, samarium (sylinteri) scandium (nappi) ja dysprosium (metallilevy).

Uusien kaivosten aloittamisaikataulun kiristäminen vastaveto Kiinan asettamille maametallien vientirajoituksille

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone (House of Representatives) hyväksyi heinäkuussa 2012 aloitteen, jonka mukaan niin kutsuttujen harvinaisten maametallien tuotantoon tähtäävien uusien kaivosten aloittaminen tehdään tavanomaista käytäntöä helpommaksi ja nopeammaksi. Päätöksen perusteella harvinaisia maametalleja – joiden ryhmään kuuluu 17 alkuainetta – tuottavat kaivokset kuuluisivat “liittovaltion infrastuktuurihankkeisiin”, joilla olisi huomattavia etuja verrattuna muihin kaivosalan yrityksiin. Erityisaseman seurauksena näillä kaivoksilla sovellettavissa lainkohdissa toiminnan ylläpidolla olisi tavanomaista tärkeämpi osuus muun muassa ympäristöhaittojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten ja taloudellisen hyödyn arvioinneissa.

Lisäksi harvinaisia maametalleja tuottavien uusien kaivosten toimintaa vastustavien vetoomuksien tai haasteiden jättöaika rajattaisiin 60 vuorokauteen valtakunnallisen lupapäätöksen antamisesta, kertoi Chemical & Engineering News -ammattilehti 23.7.2012. Lupapäätösten kiristetyllä aikataululla pyritään eliminoimaan valituskierre, joka voi normaalitapauksissa viivästyttää kaivostoiminnan aloittamista useilla vuosilla, jopa vuosikymmenillä.  Harvinaisten maametallien kaivoksille tarjottavien erikoisetujen takana ovat etenkin republikaanisen puolueen edustajat, joiden mielenkiinto yrityselämän hyvinvointiin ja etuihin on yleisestikin suurta. Presidentti Barack Obaman johtaman hallintokoneiston mielipide on puolestaan näitä erikoisoikeuksia ja poikkeuslakeja vastaan. valkoisen talon edustajan mukaan lakialoite on liian ylimalkaisesti kirjoitettu ja sellaisilla perusteilla käytännöllisesti katsoen kaikkien yhdysvaltalaisten kaivoshankkeiden ympäristönsuojelulliset vaatimukset voitaisiin sivuuttaa. Edustajainhuoneen käsittelyn jälkeen lakialoite lähtee kuulemiskierrokselle Senaatin energia- ja luonnonvara-asioita käsittelevään komiteaan.

Harvinaisia maametalleja tarvitaan lukuisissa elektroniikan, hienomekaniikan ja erityisissä sotateollisuuden tuotteissa. Näistä raaka-aineista on maailmalla pulaa, ja tarpeen ja tarjonnan välisen kuilun uskotaan jatkossa levenevän Kiinan tiukentaessa vientiehtojaan (Maailmantalouden jättiläiset kiistelevät harvinaisten maametallien kaupasta; Tiedebasaari 27.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/27).

Tilanteen kiristymisessä on kysymys talouden lisäksi myös politiikasta, ja uumoiltujen luonnonvarakiistojen ja jopa -sotien  mahdollisuus kasvaa markkinoilla olevien varantojen ehtyessä ja hintojen noustessa. Esimerkkejä kiristykseen verrattavasta toiminnasta harvinaisten maametallien maailmankaupassa on jo koettu (Jarmo Wallenius: Harvinaiset maametallit pyörittävät maailmaa. Kemia-Kemi -lehti, 1/2012, http://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/kem112_maametalli.pdf

Mainokset