Avainsanat

, , , , , , ,

Satelliittikartoituksissa pienialaiset hakkuut jäävät havaitsematta

Amazonian sademetsien vuosittaiset hakkuut ovat vähentyneet Brasilian alueella jopa 75 prosentilla vajaan vuosikymmenen takaisiin huippumääriin verrattuina.

Maailman suurimman sademetsäalueen ja samalla maailman luonnon monimuotoisuuden rikkaimman keskittymän, Amazonian sademetsien hakkuut olivat 12 kuukauden jaksolla elokuusta 2011 heinäkuuhun 2012 lähes neljänneksen pienemmät kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Brasilian kansallisen avaruustutkimuskeskuksen satelliittikartoituksen perusteella uusimman seurantavuoden aikana Brasilian Amazonian sademetsiä hakattiin yhteensä 2 049 neliökilometriä, kun vastaava hakkuuala oli tätä edellisenä 12 kuukauden jaksolla 2 679 kmeli vähennys oli 23.5 prosenttia, raportoi Environment News Service -uutispalvelu 2.8.2012.

Brasilia on pinta-alaltaan suuri valtio, jonka eri osien välillä on suuria eroja luonnon oloissa ja myös sademetsien hakkuissa. Uuden satelliittikartoituksen mukaan eräissä osavaltioissa hakkuut ovat vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna yli puolella, parhaimmillaan 67 prosentilla koillisessa Maranhãon osavaltiossa. Myös Amazonasin ja Acren osavaltioissa hakkuiden vähennys on ollut enemmän kuin 40 prosenttia. Mutta vastapainoksi eräillä suuralueilla on viimeisimmän seurantavuoden aikana kaadettu sademetsiä selvästi enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Maan pohjoisosassa sijaitsevassa Roraimassa metsien hävitystä tapahtui yli kaksi kertaa enemmän (tarkalleen 218 prosenttia) kuin edellisenä seurantavuotena.

Uusin tieto Amazonian hakkuista on jatkoa kehitykselle, joka on ollut havaittavissa jo vuosien ajan – julkisuudessa jatkuvasti esillä olevista hälyttävistä sademetsien hävitystiedoista huolimatta. Laajimmillaan Amazonian hävitys oli vuonna 2004. Brasilian virallisen, jakson 1996–2005 keskiarvoihin perustuvan tilaston mukaan Amazonian hakkuiden pinta-ala on 19 500 km2  vuodessa. Tähän lukuun verrattuna uusin hakkuuvuosi merkitsisi 75 prosentin vähennystä. Saavutus on merkittävä, mutta tämä ei vielä riitä. Brasilian hallitus on sitoutunut siihen, että maan alueella sijaitsevien Amazonian sademetsien hakkuita vähennetään 80 prosenttia vertailuarvoon nähden.

Hallitus on sitoutunut 80 prosentin vähennykseen

Amazonian sademetsien tilan arviointia vaikeuttaa laittomien hakkuiden ja pienten kaatoalueiden jääminen satelliittikartoitusten ulottumattomiin.

Myönteisistä lukemista huolimatta tilanne ei ole välttämättä aivan niin lupaava kuin avaruustutkijoiden havainnoit antavat ymmärtää. Käytössä olevan satelliitin erottelutarkkuudella voidaan havaita vain yli 25 hehtaarin yhtenäiset metsähakkuiden alat, ja lisäksi pilvisyys estää kunnollisten havaintojen saamisen näillä laitteilla. Viralliset, tarkemmilla satelliiteilla saatavat tulokset julkaistaan vasta myöhemmin. Mutta myös viralliset selvitykset osoittavat sademetsien hävitystahdin hidastumista. Tarkimman käytettävissä olevan virallisen kartoituksen mukaan vuoden 2010 heinäkuusta seuraavan 12 kuukauden jaksolla Brasilian Amazonian vuosittaiset hakkuumäärät olivat ennätyksellisen alhaiset.

Brasilian hallitus tukee luonnonvarojen suojelua paitsi suojelulakien myös rahallisten kannustimien avulla. Ympäristöministeri Izabella Teixeria totesi myönteisen kehityksen olevan paitsi tehostuneen valvonnan myös hallituksen ja paikallisten ruohonjuuritason toimijoiden yhteistyön ansiota. Ja etenkin maa- ja metsätalouden harjoittajien asenteiden ja käytäntöjen muuttuminen luonnonvaroja säästäviksi myös palkitaan. Maan tiede- ja teknologiaministeriö ilmoitti pian uusimpien seurantatulosten julkistamisen jälkeen, että Amazonian sademetsien hyväksi perustetusta rahastosta jaetaan 49 miljoonaa dollaria (noin 39 miljoonaa euroa) paikallisille, sademetsien suojelua edistäville hankkeille. Brasilian hallitus aikoo lisäksi tehostaa luonnonvarojen käyttöä lähettämällä vuonna 2013 uuden, entistä tarkemman satelliitin seuraamaan sademetsien tilaa.

Virallinen kuva Brasilian Amazonian tilasta ja tulevaisuudesta saattaa kuitenkin olla hieman liian ruusuinen, sillä maan parlamentti on heikentänyt sademetsien suojelumahdollisuuksia turvaavia lakeja. Lakimuutokset lisäävät muun muassa maanviljelyn ja karjatalouden harjoittajille oikeuksia metsien raivauksiin. Lakimuutokset saatiin parlamentissa läpi, vaikka maan residentti Dilma Rousseff vastusti voimakkaasti sademetsien suojelustatuksen heikentämistä. Rajuimmat ehdotukset sademetsiä tuhoavan hyötykäytön sallimisesta presidentin veto kuitenkin tyrmäsi. Brasilian hallitukselle on kuitenkin jäänyt avoin valtakirja muuttaa sademetsiä koskevia päätöksiä, jos maan turvallisuuden katsotaan niin vaativan.

Mainokset