Avainsanat

, , , , , , , ,

Ylipainoiset miehet ottavat valintatilanteissa riskejä huomattavasti herkemmin kuin normaalipainoiset miehet.

Ylipainoiset naiset käyttäytyvät usein impulsiivisesti

Vakavaksi kansanterveydelliseksi ja yhteiskunnalliseksi ongelmaksi kaikkialla maailmassa noussut ihmisten lihominen voi useiden fyysisten ja henkisten sairauksien lisääntymisen ohella aiheuttaa ongelmia myös käyttäytymisessä. Ylipainon ja liikalihavuuden taustalla on hyvin usein nautintoaine- tai lääkeriippuvuuteen verrattavissa oleva taipumus ylenmääräiseen syömiseen. Ja muiden addiktioiden tapaan syömisriippuvuuteen näyttää liittyvän korostunut taipumus riskialttiiseen käyttäytymiseen. Tämä ominaisuus näyttää kuitenkin olevan vain liikalihavilla miehillä. Naisillakin on liikalihavuuteen liittyvä, äkkipikaisuuteen liittyvä käyttäytymisen muutos.

Yhdysvaltalaisen Etelä-Kalifornian yliopiston tutkijan Gilly Koritzkyn  johdolla Appetite-tiedelehden lokakuun 2012 numerossa julkaistavassa kokeessa selvitettiin normaalipainoisten sekä ylipainoisten ja liikalihavien vapaaehtoisten riskikäyttäytymistä valvotuissa pelitilanteessa. Tutkimuksessa oli mukana kaksi koeryhmää, joista toisessa osallistujat olivat nuoria opiskelijoita ja toisessa kokeessa satunnaisesti valikoituneita terveydenhuollon asiakkaita. Käyttäytymistä – etenkin riskien ottamista – selvitettiin pelissä (Simplified Iowa Gambling Task) tehtävien valintojen perusteella. Kokeessa verrattiin normaalipainoisten ja ylipainoisten välisiä valintoja erikseen miehillä ja naisilla.

Koejärjestelyjen pelitilanteessa molempien ryhmien – opiskelijoiden ja satunnaisesti valikoituneiden kansalaisten – ylipainoiset miehet ottivat merkittävästi enemmän riskejä kuin samojen ryhmien normaalipainoiset vertailuhenkilöt. Naisilla tällaista riskikäyttäytymisen eroa ei havaittu. Satunnaisesti valikoituneiden kansalaisten ryhmässä miesten ylipainoisten miesten riskiotto oli lähes kolme kertaa yleisempää kuin saman ryhmän normaalipainoisilla miehillä. Ylipainoisilla riskin sisältävien valintojen osuus koko tehtävässä oli noin 31 prosenttia, kun normaalipainoisilla vastaava osuus oli vain noin 11 %. Naisilla riskinoton osuudet olivat ylipainoisilla noin 23 % ja normaalipainoisilla noin 28 %. Opiskelijaryhmässä suhteet olivat lähes yhdenmukaiset, mutta miehillä riskinotto oli nuorilla yleisempää kuin koko väestöä kuvaavassa otoksessa, mutta opiskelijanaisilla riskinotto oli sen sijan vähäisempää kuin väestöotoksessa.

Vaikka ylipainoisten ja liikalihavilla naisilla ei havaittu riskien oton lisääntymistä samoin kuin miehillä, käyttäytyminen muuttui pelitilanteessa naisillakin. Ylipainoisten naisten käyttäytymisessä todettiin korostunutta hetken mielijohteesta tapahtuva, impulsiivista käyttäytymistä ylipainoisilla huomattavasti useammin kuin normaalipainoisilla.

Tutkimustulosten perusteella nämä pelitilanteessa havaitut miesten ja naisten väliset erot olivat niin merkittäviä, että sukupuoli tulisi huomioida nykyistä tarkemmin  kaikissa lihomista ja painonhallintaa kostevisa ohjeissa ja päätöksissä.

Mainokset