Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Kalaravinnon parhaat ominaisuudet saa käyttöön syömällä veden viljaa säännöllisesti mutta eri lajeja vaihdellen.

Kalaruokien säännöllisen syömisen vaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen on moninaiset ja osin ristiriitaiset. Sadat tutkimukset ovat osoittaneet varsinkin suuriin sisävesien petokaloihin rikastuvan metyylielohopean vaaroja. Runsas elohopean saanti on varmuudella tunnistettu sydänkohtauksien ja sydäntautikuolemien riskiä lisääväksi tekijäksi. Toisaalta vielä useammat selvitykset ovat todistaneet, että etenkin rasvaisissa merikaloista runsaina saatavat monityydyttymättömät rasvahapot ovat sydämelle ja verisuoniston kunnolle erittäin terveellisiä. Haittojen ja hyötyjen suhteen arviointi on vaikeaa, mutta yleinen käsitys ja asiantuntijoiden suositus on puoltanut monipuolista kalaruokien käyttöä. Laaja suomalaiseen ja ruotsalaiseen aineistoon perustuva selvitys antaa ensi kerran konkreettisia lukuja kalaravinnon sisältämän elohopean ja hyvien rasvojen suhteesta. Tulos puoltaa käsitystä kalansyönnin terveellisyydestä.

Tukholmassa toimivan Karoliinisen instituutin tutkijan Maria Wennbergin johdolla American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehden lokakuun 2012 numerossa (verkkopainoksessa ennakkoon 15.8.2012) julkaistussa analyysissä oli mukana 361 ruotsalaista ja 221 suomalaista akuutin sydänkohtauksen kokenutta miestä, joiden sairastumisen riskiä arvioitiin tilastollisin menetelmin hiusten elohopeapitoisuuden sekä veriplasmasta mitattujen monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuuksien perusteella. Veren rasvoista mittauksen kohteina oivat monityydyttymättömät pitkäketjuiset rasvahapot eikosapentaeenihappo (EPA) ja dokosaheksaeenihappo (DHA).

Hiusten elohopeapitoisuus oli ruotsalaisilla miehillä 0.57 mikrogrammaa grammassa (µg/g) ja suomalaismiehillä yli kaksi kertaa korkeampi, 1.32 µg/g. Veren Omega-3-rasvahappojen pitoisuudessa suuruusluokkaerot olivat päinvastaiset: ruotsalaisilla pitoisuus oli 4.21 prosenttia ja suomalaisilla miehillä vastaavasti 3.83 %. Kahden maan ravitsemus- ja terveystutkimuksien perusteella vähäinenkin ravinnon kautta saatava omega-3-rasvahappojen saannin lisäys estää huomattavan tehokkaasti akuuttien sydänkohtausten riskiä.

Tutkimuksen perusteella veriplasman omega-3-rasvahappojen pitoisuuden nousu yhdellä prosentilla vähentää akuutin sydänkohtauksen riskiä seitsemällä prosentilla. Tulos on hyvin myönteinen siitä huolimatta, että kalansyönti olisi lisännyt elimistöön tulevaa elohopeakuormitusta. Hyvin runsas metyylielohopean saanti – jollainen on mahdollista erittäin runsaan sisävesien suurten petokalojen syömisen seurauksen – heikentää jonkin verran hyvien kalarasvojen tuomaa sydänterveydelle koituvaa etua. Tutkimuksesta saatu vakuuttava näyttö ja yleinen johtopäätös on, että akuutin sydänkohtauksen riskiä voi pienentää syömällä säännöllisesti runsasrasvaisia ja vähän metyylielohopeaa sisältäviä kalaruokia.

Mainokset