Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Kaivosten lähipiirissä asuminen lisää laajan espanjalaisen tutkimuksen mukaan syöpään sairastumisen ja menehtymisen riskiä.

Raaka-aineiden hintojen nopea kohoaminen ja useiden uusiutumattomien luonnonvarojen väistämätön ehtyminen ovat kiihdyttäneet uusien kaivosten perustamista ja entisten toiminnan laajentamista kaikkialla mailmassa. Samaan aikaan kaivosteollisuuden vaikutukset ympäristön ja ihmisten terveydelle ovat nousseet otsikoihin. Suomalaiset Talvivaaran sekä Raahen Laivan kultakaivoksen toimintojen odottamattomat ympäristöhaitat ovat osoitus vaikutuksista, jollaisia kaivannaisteollisuudella on kaikkialla. Vaikka ympäristöhaitat ovat synnyttäneet viime vuosina eniten keskustelua, kaivosten lähiseutujen ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset ovat nekin huomattavia – ja mitä ilmeisimmin niiden todellista merkitystä on aliarvioitu. Espanjassa selvitettiin maan eri kaivosten lähialueilla ja kauempanakin toiminnan vaikutuspiirissä elävien ihmisten riskiä sairastua ja menehtyä erilaisiin syöpäsairauksiin. Ja ikävä kyllä yhteys löytyi ainakin kymmenen eri syöpäsairauden aiheuttaman lisääntyneen ennenaikaisen kuoleman riskin ja kaivostoiminnan välillä.

Espanjan Kansallisen epidemiologisen tutkimuskeskuksen (Centro Nacional de Epidemiologí a, Madrid) tutkijan Pablo Ferná ndez-Navarron johdolla Science of the Total Environment -tiedelehden lokakuun 2012 numerossa ilmestyvässä, ennakkoon internetissä 28.7.2012 julkaistussa selvityksessään yhteyksiä erilaisten kaivostoiminnan tyyppien ja eri syöpäsairauksiin toiminnan harjoittamisen lähialueilla kuolleisuuden riskiin. tarkastelussa olleet avolouhokset ja maanalaiset kaivokset ovat tyypiltään sellaisia, että ne täyttävät muun muassa Euroopan unionin saastumisen estämistä ja vähentämistä koskevan direktiivin vaatimukset. Tutkimuksessa selvitettiin 32 eri syöpätyyppiin kuolleisuutta vuosikymmenen kestäneellä jaksolla (1997–2006).  Väestön altistumista mahdollisille haitoille arvioitiin mittaamalla kohdejoukon ihmisten asuinpaikan etäisyyttä saastelähteeksi arvioidusta kaivoksesta. Syöpäsairauteen kuolemisen riskiä arvioitiin viiden kilometrin etäisyydellä kaivoksista asuvilta, ja lisäksi selvitettiin kussakin tapauksissa lähimmän kaivokset tyyppi (avolouhos vs. syväkaivos) 50 kilometrin etäisyydellä kustakin kaivostoiminta harjoittavasta kohteesta.

Kaivosten lähipiirissä asumisen aiheuttama suhteellinen ennenaikaisen kuolemisen riski oli suolistosyövillä 1.097, keuhkosyöpään kuolemisessa 1.066 (tämän syöpälajin aiheuttaman kuoleman riski oli erityisesti avolouhoksena toimivissa hiilikaivosten läheisyydessä), virtsarakon syöpäriski oli 1.106 ja leukemiariskissä 1.093.

Myös muiden syöpätyppien ilmaantumisriskissä havaittiin yhteyksiä kaivostoimintoihin, ja nämä erot poikkesivat eri sairauksissa ja eri kaivostyyppien välillä. Maanalaisten hiilikaivosten lähipiirissä asuvilla syöpään kuolemisen suhteellisen riskin nousu muuhun väestöön verrattuna havaittiin kilpirauhassyövän, sappirakon syövän ja maksasyövän tapauksissa. Aivojen syöpien suhteellisen riskin lisääntyminen havaittiin avolouhoksena toimivien hiilikaivosten läheisyydessä, ja mahasyöpien lisääntynyt riski todettiin sekä avolouhoksina toimivisa hiili- ja muissa kaivoksissa. Myelooman eli plasmasolusyövän lisääntynyt riski todettiin maanalaisten syväkaivosten lähietäisyyksillä asuvilla.

Yksittäisten syöpäriskien suhteellisen lisääntymisen arvot ovat pieniä, mutta kaikkien syöpätyyppien johdonmukainen lisääntyminen kaivostoistojen vaikutuspiirissä asuvilla näyttää huolestuttavalta ja mitä ilmeisimmältä sairastumisten ja ennenaikaisten kuolemantapauksiin vaikuttavalta ympäristötekijältä. Espanjalaistutkijat toteavatkin selvityksensä yhteenvetona, että tulosten perustella espanjalaisten kaivosten lähipiirissä asuminen lisää ennenaikaisen kuolemisen riskiä ruoansulatus-, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja kilpirauhasen syöpäsairauksiin.

Mainokset