Avainsanat

, , , , , , , , ,

Aivoille myönteisiä omega-3-rasvahappoja on eniten rasvaisissa kaloissa, mutta myös monet kasvikset sekä ravintolisät ovat hyväksi aivojen toiminnoille.

Dokosaheksaeenihappo kertyy aivojen muistikeskukseen

Niin kutsutuista hyvistä ravintorasvoista pitkäketjuiset, monityydyttymättömät omega-3-rasvahapot ovat nousseet viime vuosina lähes ihmelääkkeiden luokkaan. Monia terveydelle hyviä vaikutuksia näillä monityydyttymättömillä rasvoilla onkin varmistettu, etenkin sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä, hermoston toiminnan parantajana ja hermosolujen rappeutumisen estäjänä sekä silmäsairauksien ennaltaehkäisyssä. Useissa tutkimuksissa omega-3-rasvojen on todettu vaikuttavan myönteisesti myös henkiseen suorituskykyyn, etenkin muistiin. (Kalaöljyjen omega-3-rasvahapot estävät hermosolujen kutistumista ja pitävät aivot nuorina; tiedebasaari 4.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/04). Noiden hermosoluihin ja aivoihin liittyviin myönteisten vaikutusten lopputuloksesta ei ole epäilystäkään, mutta vaikutusmekanismi on ollut tuntematon. Uusi koe-eläintutkimus osoittaa eniten tutkitun ja ilmeisesti vaikutuskiltaan tärkeimmän omega-3-rasvahapon eli dokosaheksaeenihapon (DHA, 22:6n-3) tehostavan impulssien kulkua aivojen muistista vastaavassa osassa eli hippokampuksessa.

Kanadalaisen Albertan yliopiston tutkijan Yves Sauvén johtama tutkijaryhmä esittää Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism -tiedelehden verkkoversiossa 20.6.2012 julkaistussa selvityksessään, miten DHA-lisäravinteita saaneilla koe-eläimillä tuo omega-3-rasvahappoa kertyy aivojen hippokampukseen. Ja tämän kertymisen uskotaan selittävän havainnot, joissa aivoihin annettujen sähköisten impulssien kulku aivojen hermosolujen välisissä synapsi-rakenteissa nopeutuu verrattuna eläimiin, jotka eivät saaneet DHA-lisäyksiä.

Ravintolisäyksiä saaneilla koe-eläimillä hippokampuksen DHA-pitoisuus oli keskimäärin 29 prosenttia korkeampi kuin vertailuryhmän eläimillä, jotka saivat muuten samanlaista ravintoa ilman rasvahappotäydennyksiä. Näillä koeryhmän eläimillä 110 hertsin taajuisten sähköimpulssien aikaansaama hermoimpulssien välitys aivojen hipppokampuksen solujen välillä tehostui noin 60 minuutin kuluessa.

Mainokset