Avainsanat

, , , , , , ,

Monipuolinen ja säännöllinen kalaravinnon käyttö on tutkitusti hyväksi terveydelle, etenkin sydämelle.

Säännöllisen kalaruokien nauttimisen tiedetään antavan elimistölle tärkeitä ravintoaineita – etenkin rasvahappoja – joilla on sairauksien ilmaantumista vähentäviä vaikutuksia. Tutuimpia ja eniten tutkittuja ovat runsasrasvaisten merikalojen sisältämien pitkäketjuisten, monityydyttymättömien, niin kutsuttujen omega-3-rasvahappojen myönteiset vaikutukset sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Näitä elimistölle välttämättömiä rasvoja elimistömme ei pysty itse valmistamaan, joten ne on saatava ruoasta. Runsasrasvaiset kalat ovat paras omega-3-rasvahappojen lähde, mutta samoja terveellisiä yhdisteitä on myös kasviksissa kuten pähkinöissä ja monissa kasviöljyissä.

Myös muiden kalojen syönnillä tiedetään olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ja koska niin merikaloilla kuin vähärasvaisilla sisävesien kaloilla – etenkin suurikokoisilla petokaloilla – on kudoksiin kertyvien haitallisten kemikaalien aiheuttamia haittoja, eri lajeja vaihdellen käyttävä kalaravinto on suosituksen mukainen. Siksi ei olekaan yllättävää, että laajassa, eri puolilla maailmaa julkaistuissa kalaravinnon ja sekä sydän- ja verenkertoelimistön sairauksien välistä suhdetta analysoineessa yhteenvetotutkimuksessa kalaravinnon – lajeja erittelemättä – säännöllisen nauttimisen osoitettiin alentavan sydän- ja verisuonitauteihin kuolemisen riskiä.

Kiinalaisen Zhejiangin yliopiston Elintarvike- ja ravintotieteiden laitoksen tutkijan Jusheng Zhengin johdolla Public Health Nutrition -tiedelehdessä julkaistuun selvitykseen koottiin kaikkiaan 17 aikaisemmin julkaistun tutkimuksen tulokset kalansyönnin ja sydäntautikuolleisuuden suhteista. Seurantoihin osallistuneita ihmisiä noissa tutkimuksissa oli ollut kaikkiaan 315 812 henkilöä, ja keskimääräinen seuranta-aika oli 15.9 vuotta. Jättimäisen aineiston meta-analyysissä osanottajat jaettiin kolmeen ryhmään viikoittain syötyjen kala-aterioiden perustella. Kalansyönnin lisäämisen myönteinen vaikutus oli merkittävä. Yhden kala-aterian viikossa nauttineilla sydän- ja verisuonitauteihin kuolemisen riski oli alentunut 16 prosentilla (suhteellinen riski 0.84). Vastaavasti 2–4 viikoittaista kala-ateriaa nauttineilla tuo kuolemisen riski oli alentunut 21 prosentilla (suhteellinen riski 0.79) ja vähintään 5 kala-ateriaa viikossa nauttineilla sydäntauteihin kuolemisen riski oli alentunut 17 prosentilla. Erittäin suuressa ja sekä ajallisesti että maantieteellisesti hyvin vaihtelevassa aineistossa riskilukujen prosenttiarvojen erot tuntuvat pieniltä, mutta aineiston koon huomioiden ne ovat tilastollisesti merkitseviä.

Tarkemassa analyysissä kalansyönnin määriä havainnollistettiin yksittäisten annoskokojen perusteella. Aineiston mukaan jokainen päivittäin nautittu  15    gramman  kala-annos alensi sydän- ja verisuonitauteihin kuolemisen riskiä kuudella prosentilla (suhteellinen riski 0.94).

Mainokset