Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Lohikalat maistuvat harmaahylkeille. Lukumääräisesti tärkeimmät hallin saalislajit ovat kuitenkin muikku, silakka ja siika.

Norppien ruokavaliossa ei lohia tai taimenia

Suuret lohikalat ovat tunnetusti mieluisaa ravintoa Itämeren hylkeille. Kilpailu kalastajien kanssa on ankaraa, sillä harmaahylkeiden on todettu syövän meren kalavaroista yhtä paljon kuin kalastajien kokonaissaaliit (Itämeren harmaahylkeet syövät kalaa yhtä paljon kuin koko ammatti- ja virkistyskalastus saavat saalista; Tiedebasaari 14.4.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/04/14). Kalaa menee hylkeiden suihin paljon, mutta eri kalalajien suhteellinen osuus vaihtelee suuresti, osoittavat Perämerellä elävien harmaahylkeiden eli hallien (Halichoerus gryus) ja itämerennorppien (Phoca hispida botnica) kalaravintoa kahden peräkkäisen kesäkauden (toukokuusta marraskuuhun) tutkineet Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkijat Petri Suuronen ja Esa Lehtonen Fisheries Research -tiedelehden elokuun 2012 numerossa julkaistussa selvityksessään.  Kalaravinnon laatua selvitettiin 63 harmaahylkeen ja 37 norpan ruoansulatuskanavien näytteistä.

Hallien ruokavaliossa lukumääriltään kolme yleisintä saaliskalaa olivat muikku (Coregonus albula), silakka (Clupea harengus) ja siika (Coregonus lavaretus). Halleista 13 yksilöä oli syönyt lohta (Salmo salar) tai meritaimenta (Salmo trutta), joiden jäänteistä seurannan aikana löytyi yhteensä 93 yksilöstä. Hallien saaliskaloissa lohet olivat keskimäärin suurikokoisempia kuin taimenet. Kuuden harmaahylkeen syömissä lohikaloissa oli mukana eviin kiinnitetty merkki, joka osoittaa lohet tai taimenet istutetuiksi yksilöiksi. Kasvatuslaitoksilta kotoisin olevat nuoret meritaimenet näyttävät RKTL-tutkimuksen mukaan olevan erityisen suuressa vaarassa joutua hallien ravinnoksi ensimmäisinä meressä viettäminään viikkoina ja kuukausina.

Norppien ruoansulatuskanavasta löytyneistä jäänteistä ei löytynyt merilohta tai meritaimenta. Norpan tärkeimmät saaliskalat olivat Suurosen ja Lehtosen seurannassa kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus), kuore (Osmerus eperlanus), silakka sekä muikku.

Mainokset