Avainsanat

, , , ,

Vuoden 2012 jälkeen Yhdysvaltoihin valmistuvien kivihiilivoimalaitosten päästöjä ilmakehään rajoitetaan voimakkaasti.

Maailmanlaajuista ilmastonmuutosta vakavimmin kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä eniten aiheuttava fossiilinen polttoaine kivihiili joutuu Yhdysvalloissa kiristyvien ilmansuojelumääräysten kouriin. Liittovaltion ylin ympäristöviranomainen Environmental Protection Agency (EPA) esitti maalis-huhtikuun vaihteessa 2012 antamallaan päätöksellä uusien, vuoden 2012 jälkeen valmistuvien voimalaitosten aiheuttaman hiilidioksidin (CO2) kuormituksen enimmäismääräksi 1000 naulaa eli paunaa (noin 454 kilogrammaa) tuotettua megawattituntia kohti (www.epa.gov). Ehdotus on loogista jatkoa lausunnolle, jossa EPA vuonna 2009 myönsi ihmistoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kiihdyttämän ilmastonmuutoksen olevan uhka myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Päätös on lajissaan ensimmäinen, jossa EPA rajoittaa ilmastonmuutoksen etenemistä Yhdysvaltain ilmansuojelulain (Clean Air Act) nojalla.

Ehdotettua päästöjen ylärajaa idetään erittäin vaativana, mutta EPA:n pääjohtaja Lisa P. Jackson totesi tavoitteen olevan täysin mahdollinen jo nykyisissä, kaasua polttoaineenaan käyttävissä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa olevissa voimalaitoksissa. Ehdotus mahdollistaa kyllä myös uusien kivihiiltä polttavien voimalaitosten rakentamisen, jos näissä otetaan käyttöön ja valmistaudutaan soveltamaan uusinta sekä vasta tulossa olevaa teknologiaa päästöjen rajoittamisessa sekä hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa. Vuoden 2012 jälkeen valmistuvat kivihiilivoimalat voisivat alkuvaiheessa toimia aluksi 454 kg/MW päästörajat ylittävälläkin kuormituksella, jos ne voivat tasata keskimääräiset päästöt vaaditulle tasolle 30 vuoden toiminta-aikana.

Kuten odotettua, ilmansuojelusäädösten kiristysvaatimukset herättivät heti tuoreeltaan paljon keskustelua – ja myös paljon vastaväitteitä, raportoi Chemical & Engineering News -ammattilehti 4.2.2012 numerossaan.  Liittovaltion kongressissa etenkin republikaaniedustajat ovat arvostelleet EPA:n esitystä ylimääräiseksi energiaveroksi, joka ei ole puolusteltavissa. Myös elinkeinoelämän suunnalta on tullut kielteisiä kannanottoja. Yhdysvaltain Keskuskauppakamarin (U.S. Chamber of Commerce) R. Bruce Josten tulkitsi ehdotuksen esteeksi rakentaa olemassa olevaan tekniikkaan perustuvia uusia hiilivoimalaitoksia Yhdysvaltoihin. Ehdotus hyväksyttäneen myöhemmin laiksi, joten muutos on edessä.

Päätös merkitsee energiantuotannon painopisteen siirtymistä kivihiilestä maakaasuun, mikä on vastoin kemianteollisuuden etuja. Synteettisiä, hiilivetyihin perustuvia kemikaaleja jalostava teollisuus on maakaasun suuri raaka-ainekäyttäjä, joka pelkää voimalaitosten tulevan vakavaksi kilpailijaksi kaasumarkkinoille. Kemianteollisuuden etujärjestö The American Chemistry Council ei ole kuitenkaan vastustanut EPA:n ehdotusta. Ja kuten odottaa saattaakin, ympäristö- ja terveyssektorin järjestöt ovat kiitelleet keskusviraston ehdotusta. Mutta ainakin Union of Concerned Scientist -järjestön puheenjohtaja Kevin Knobloch vaatii yhteiskunnalta enemmän. Vaikka EPA:n päätös on myönteinen askel kohti puhtaampaa, terveellisempää ja turvallisempaa energiaturvallisuutta, tärkein asia jää kuitenkin vielä ratkaisematta. Nykyiset kivihiiltä polttavat voimalaitokset ovat suurin CO2-päästöjen aiheuttaja, joka jää nyt tehdyn ehdotuksen ulkopuolelle.

Mainokset