Avainsanat

, , , , , ,

Kofeiinin nauttiminen auttaa pitämään aivojen hermosolut kunnossa.

Kahvista, kolajuomista, suklaasta ja muista nautintoaineista tai elintarvikkeista saatava kofeiini tunnetaan piristävistä vaikutuksistaan, mutta tämä yleisimmin käytetty farmakologinen eli lääkinnällisesti vaikuttava yhdiste on osallisena monessa fyysisenkin terveyden säätelyssä. Eniten on tutkittu tärkeimmän kofeiinilähteen eli kahvinjuonnin vaikutuksia muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja hermostollisten sairauksien ilmaantumiseen ja mahdolliseen ennaltaehkäisyyn sekä henkiseen suorituskykyyn. Laajaan yhdysvaltalaiseen aineistoon perustuva tutkimus osoittaa, että kofeiinilla on tärkeä osuus myös hermoston rappeutumissairauksiin kuuluvan Parkinsonin taudin ilmaantumisessa ja/tai ennaltaehkäisyssä.

Yhdysvaltain Kansanterveyslaitoksen (National Institutes of Health; NIH) seurantatutkimukseen osallistui 304 980 kansalaista, joiden kofeiinin saanti – ikäihmisillä tämä merkitsee lähes yksinomaan kahvinjuontia – selvitettiin kyselyillä vuosina 1995–1996. Parkinsonin taudin ilmaantumista ja sairastumisriskiä arvioitiin osanottajien seurannassa 5–10 vuotta myöhemmin, jaksolla 2000–2006. Kansallisen Ympäristöterveystieteiden laitoksen (National Institute of Environmental Health Sciences) tutkijan Honglei Chenin johdolla American Journal of Epidemiology -tiedelehden verkkoversiossa 13.4.2012 ennakkoon julkaistussa tutkimuksessa kofeiinin saantimäärien ja Parkinsonin taudin ilmaantumisen välillä havaittiin selkeä käänteinen suhde, toisin sanoen kahvinjuonnin lisääntyessä sairastumisriski pieneni sekä miehillä että naisilla.

Kun kofeiinin lisäksi oli otettu huomioon muita hermoston kuntoon vaikuttavia tekijöitä kuten ikä, etninen tausta ja fyysinen aktiivisuus, kahvinjuonnin ehkäisevä vaikutus Parkinsonin taudin ilmaantumiseen osoittautui erittäin merkittäväksi. Verrattaessa koko aineistossa kahvinjuonnin määrän mukaan viiteen ryhmään jaettua joukkoa ylimpään viidenneksen kuuluvilla naisilla Parkinsonin taudin ilmaantumisen suhteellinen riski oli miehillä 25 prosenttia alempi (suhteellinen riski 0.75) ja naisilla 40 prosenttia alempi (suhteellinen riski 0.60) kuin vähiten kofeiinia nauttineen viidenneksen jäsenillä.

Tutkijat varmistivat tuloksiaan tekemällä lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistujen selvitysten yhteenvetotutkimuksen eli meta-analyysin. Myös tämän suuren aineiston mukaan kofeiinin saannin ja Parkinsonin taudin ilmaantumisen välinen käänteinen suhde on varmistettu sekä miehillä että naisilla.

Kofeiinin saannin lisäksi Chen ja kumppanit arvioivat NIH-aineiston perusteella tupakoinnin ja kahvinjuonnin mahdollisia yhteisvaikutuksia Parkinsonin taudin ilmaantumiseen. Suoria yhteyksiä ei löytynyt. Selvitysten perusteella kofeiinilla ja tupakoinnilla on omat, toisistaan riippumattomat vaikutukset Parkinsonin taudin ilmaantumiseen.

Osallistujien kahvinjuontiin painottunut laaja yhdysvaltalaistutkimus korostaa kofeiinin merkitystä Parkinsonin taudin ennaltaehkäisyssä, mutta kahvissa  on paljon muitakin, mahdollisesti samaan suuntaan vaikuttavia yhdisteitä. Aikaisemmin julkaistussa, eläinkokeisiin perustuvassa tutkimuksessa Mount Sinai School of Madicine -laitoksen tutkijat osoittivat, että kofeiinittoman kahvin nauttiminen paransi aivojen energia-ainenvaihduntaa, jolla on keskeinen osuus myös hermosolujen rappeutumissairauksien säätelyssä (Kofeiiniton kahvi parantaa aivojen energia-aineenvaihduntaa; tiedebasaari 1.2.2012).

Mainokset