Avainsanat

, , , , ,

E15-polttoaineen jakelu Yhdysvaltain markkinoilla pääsee tosimielessä vauhtiin.

Yhdysvaltain ympäristöhallinnon korkein viranomainen, Environmental Protection Agency (EPA), päätti huhtikuussa 2012 korottaa liittovaltion markkinoilla myytävien moottoribensiinien suurinta etanolipitoisuutta (www.epa.gov). EPA:n uuden kannanoton perusteella bensiinissä saa olla 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia eli etanolia. Tämän niin kutsutun E15-bensiinin valmistukseen sai luvan 20 uusiutuvista raaka-aineista biopolttoainetta jalostavaa yritystä.  Tähän saakka korkein bensiinin etanolipitoisuus on ollut pääsääntöisesti 10 prosenttia. Paineita bio-osuuden korottamisen on tullut niin ympäristöväeltä kuin uusiutuvista lähteistä polttoaineita jalostavalta teollisuudeltakin. Etenkin maissia raaka-aineenaan käyttävät biojalostamot ovat korostaneet, että aikaisemmat 10 prosentin osuuteen perustuvat vaatimukset eivät riitä kuluttamaan kaikkea kaupallisesti kannattavasti tuotettavaa etanolia.

E15-bensiinin myynti on sallittu vuoden 2001 vuosimallin ja sitä uudemmille uusille ajoneuvoille, ja polttoaineen jakeluasemilla on oltava selkeät ohjeet ja tiedot bensiinin käytöstä. Uudistus ei tullut ilman valmistelua. Jo lokakuussa 2010 EPA myönsi luvan E15-polttoaineen käytölle vuoden 2007 ja sitä uudemmissa ajoneuvomalleissa. Tammikuussa 2011 E15-polttoaineen käyttömahdollisuus laajennettiin koskemaan myös vuosien 2001–2006 vuosimallien autot. Yksityiskohtaiset vaiheet Yhdysvaltain E15-politiikan kehityksestä ovat luettavissa EPA:n internetsivuilla (http://www.epa.gov/otaq/regs/fuels/additive/e15).

Uusiutuvia polttoaineita tuottavien yritysten edunvalvoja The  Renewable Fuels Association sekä muut etanolin tuottajat ja jakelijat ovat ottaneen päätöksen tyydytyksellä vastaan, mutta soraääniäkin kentältä kuuluu. Öljyteollisuuden etujärjestö The American Petroleum Institute vastustaa etanolipitoisuuksien nostoaikeita. Perusteluna kielteisele kannalleen järjestö esittää, että sen itse rahoittamat ja muut tutkimukset osoittavat runsasetanolisen polttoaineen vahingoittavan autojen moottoreita. Kiistely ja väitteet ovat siten sampoja kuin Euroopassa käytiin E10-polttoaineen tullessa markkinoille.

Toinen vastustava ääni kuuluu kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjen taholta, joka vastustavat maissin käyttöä liikennepolttonesteiden valmistukseen. Järjestöt korostavat, että pelloilta korjattava maissi tulisi käyttää ihmisten ruoaksi tai karjan rehuksi, ei autojen tankkeihin  lisättäväksi.

Mainokset