Avainsanat

, , , , , ,

Välimeren vesi uhkaa Venetsiaa yhä pahemmin, koska kaupunki vajoaa ja samanaikaisesti merenpinta kohoaa.

Maailman kuuluisimpiin kaupunkeihin lukeutuva, kanavistaan tuttu Venetsia on ollut toistuvasti otsikoissa Välimeren veden tulvittua kaupungin kaduille. Tämän ongelman on uskottu pahenevan, koska kaupunki vajoaa hitaasti, ja samanaikaisesti ilmastonmuutoksen myötä merenpinta kohoaa ja lisäksi lämpenemisen odotetaan lisäävän myrskyjä ja tulvia. Ongelma ei ole kuitenkaan poistunut, sillä satelliittitutkimuksien mukaan kaupungin vajoaminen jatkuu.

Kalifornian yliopiston tutkijan Yehuda Bockin johdolla Geochememistry, Geophysics, Geosystems  -tiedelehdessä 28.3.2012 julkaistu tutkimus perustuu kaupunkialueelle ja Venetsian edustan merenlahdelle asennettujen GPS-satelliittipaikantimien antamiin tuloksiin vuosilta 2001–2011. Lisäksi aineistoa saatiin erillisistä, neljän vuoden seurannan kattaneista suorista satelliittitutkan (InSAR) mittauksista. Vajoamisen lisäksi tarkat satelliittimittaukset osoittavat, että Venetsian maankamara kallistuu itää kohti.

Vajoamisen syinä ovat sekä syvällä kallioperässä olevien mannerlaattojen liikkeet että irtainten maalajien ja vedenalaisten sedimenttikerrostumien tiivistyminen. Kaupunki on vajonnut nykyistä enemmänkin aikaisemmin, sillä liian tehokas pohjaveden otto heikensi alustaa ja aiheutti maankamaran painumista kasaan. Pohjaveden otto kuitenkin lopetettiin ja näiden toimien ansiosta vajoaminen hidastui 1990-luvulla. Maankamaran painuminen kasaan on kuitenkin luonnollinen ilmiö, joka jatkuu ihmisen toimista huolimatta.

Varsinaisen kantakaupungin lisäksi myös Venetsian edustan merenlahden, Venetsian laguunin saaret ovat vajoamassa, ja jopa nopeammin kuin varsinainen mantereella oleva kaupunki. Kaikkiaan saaria on laguunissa 117. Uloimpana meren puolella sijaitsevien saarten vajoamisnopeus on ollut 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin 3–4 millimetriä vuodessa. Lähempänä kaupunkia sijaitsevat, laguunin pohjoisen puoliskon saaret vajoavat keskimäärin 23 millimetriä vuodessa.

Uudet  tarkat mittaukset ovat todenneet, että Venetsian vajoaminen ei ole tasaista eri puolilla aluetta. Nopeimmin maa vajoaa alueen itäosissa, johon suuntaa kaupunkiseutu siirtyy parin millimetrin vuosivauhdilla. Varsinainen Venetsian kantakaupunki sijaitsee seuranta-alueen länsipäässä, joka jää tässä muutoksessa koko ajan suhteessa ympäristöönsä korkeammalle.

Venetsian suuri tulvaongelma toteutuu noin 4–5 kertaa vuodessa. Näinä aikoina suuri osa kaupungin kaduista jää veden peittämiksi, ja kulkuteille on tuotava puiset laatoitukset. Maankamaran 12 millimetrin vuotuisen vajoamisen lisäksi Venetsian tulvavaaraa lisää ilmastonmuutoksesta johtuva vedenpinnan kohoaminen suhteessa maanpintaan noin kahdella millimetrillä vuodessa. Maa vajoaa suhteessa keskimääräiseen merenpintaan siten noin neljä millimetriä vuodessa. Nykyinen muutos on merkittävä, mutta aikaisemmin tilanne on ollut vielä huonompi. 1900-luvun aikana Venetsia vajosi noin 120 millimetriä maankamaran luontaisen painimisen sekä pohjaveden oton seurauksena. Lisäksi samaan aikaan meriveden pinta nousi 110 millimerillä. Oman lukunsa Venetsian uhkakuviin tuo ilmastonmuutoksen aiheuttama myrskyjen voimistuminen ja yleistyminen. Tämän pelätyn ilmiön vaikutukset jäänevät kuitenkin pelättyä pienemmiksi. Tulvavaaraa on ilmeisesti liioiteltu. Australialaistutkimus osoitti vuonna 2011, että  meriveden pintaan ja sademääriin ratkaisevasti vaikuttavat Sirocco-tuulet eivät lisääkään tulvariskiä niin paljon kuin aikaisemmin on oletettu (Venetsia selviytynee säikähdyksellä merenpinnan noususta; Tiedebasaari 1.7.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/07/01).

Tulevaisuudessa Venetsia voi suojautua meren hyökkäyksiltä valmistumassa olevan, järeän tulvapatojärjestelmänsä ansiosta. Merenpohjalta nousevat tulvarakenteet estävät poikkeuksellisen korkeaksi nousevan merenpinnan vyöryn kaupunkiin, kun tulvivan nousuveden pinta nousee 110 normaalitasoksi määritellyn korkeuden yläpuolelle. Tulvapatoa jouduttaneen käyttämään ainakin 4–5 kertaa vuosittain, ilmastonmuutoksen todennäköisesti yleistäminen myrskyjen takia ehkä useamminkin. Kaupungin vajoaminen ja meriveden lämpölaajenemisesta ja jäätiköiden sulamisesta johtuvan pinnankorkeuden jatkuvan nousun takia tulvasuojauksia voidaan joutua korottamaan tulevaisuudessa, asiantuntijat laskevat. Italialaisen Padovan yliopiston tutkijan Pietro Teatinin ja kumppanien selvityksiä ja laskelmia Venetsian tulvavaarasta ja tulvasuojelun mahdollisuuksista esitettiin joulukuussa 2011 Water Resources Research -tiedelehden artikkelissa.

Mainokset