Avainsanat

, , , , , , , , ,

Maailmassa uhrataan yli 100 miljoonaa eläintä tieteellisissä kokeissa ja opetuksessa. Suuri osa voitaisiin korvata tietokoneohjelmilla tai soluviljelmillä.

Elävien eläinten käyttö intialaisissa yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa sekä tutkimuslaitoksissa kielletään hallituksen vahvistamalla päätöksellä, kertoi The Times of India -lehti 21.4.2012. Jättivaltion ympäristö- ja metsäasioista vastaavan ministeriön valmistelemissa määräyksissä ja ohjeissa neuvotaan oppi-  ja tutkimuslaitoksia, laboratorioita sekä sairaaloita käyttämään eläinkokeiden sijasta tietokoneohjelmia ja/tai soluviljelmiä. Päätöksen perusteluissa todetaan, että tietokone- ja CD-perusteiset menetelmät ovat anatomian ja fysiologian opetuksessa jopa tehokkaampia kuin elävien eläinten käyttö.

Elävien eläinten käyttökielto perustuu jo vuonna 1960 voimaan tulleeseen, eläimiä julmalta kohtelulta suojaavaan lakiin (Prevention of Cruelty to Animals Act). Aivan täydellinen Intian uusia eläinkoekielto ei kuitenkaan ole. Tieteellisissä, molekyylitason tutkimuksissa elävien eläinten käyttö on edelleen – mutta vain tarkoin rajatuin ehdoin  – edelleen sallittua.

Ministeriön päätöksessä todetaan, että valtion hallitus on velvollinen huolehtimaan siitä, että vaihtoehtoiset menetelmät otetaan käyttöön korvaamaan tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia elävien eläinten perustuvia kokeita. Intian eläinsuojelulakien mukaan eläimille kärsimystä aiheutavista toimista voidaan langettaa sakkoja tai enintään viiden vuoden vankeustuomio.

Maailmassa käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa vuosittain 100 miljoonaa koe-eläintä, joita ruokitaan, lääkitään, leikellään, muutetaan geneettisesti, altistetaan kemikaaleille – ja lopulta lähes kaikki eläimet tapetaan kokeiden päätyttyä. Intian päätöstä on heti tuoreeltaan kiitelty eri puolilla maailmaa. Kansainvälisen Humane Society International -järjestön puheenjohtaja Andrew Rowan piti Intian kieltopäätöstä tekona, josta kaikkien maiden hallitusten tulisi ottaa mallia. Haitallisten, eläimille tuskallisten ja valitettavan usein hyödyttömien eläinkokeiden kielto biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa on merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Mainokset