Avainsanat

, , , , ,

Saalistava leppäkerttu osaa hakeutua kasveille, joiden ominaisuudet ovat kirvojen mieleen.

Leppäkertut ovat petoja, joiden pääsiallista saalista ovat kasveista ravintoaan hakevat kirvat. Saalistus voi perustua näkö-, kuulo- tai hajuhavaintoihin, joilla peto löytää ravintokohteensa. Leppäkertuille on kuitenkin kehittynyt omintakeinen, kasvien ominaisuuksiin perustuva saaliin löytämiskeino. Leppäkertut osaavat tunnistaa kirvojen suosimat kasvit. Koeoloissa tavalliset leppäkertut, seitsenpistepirkot (Coccinella septempunctata)  hakeutuivat kirvojen suosikkikasveille myös silloin, kun niillä ei ollut yhtään syötäväksi saalistettavaa kirvaa.

Yhdysvaltalaisen Coloradon yliopiston tutkijat Amanda C. Williams ja Samuel M. Flaxman esittävät Animal Behaviour -tiedelehden huhtikuun 2012 numerossa tulokset kokeesta, jossa he käsittelivät härkäpavun (Vicia faba) kasveja siten, että niiden kuoresta tuli tavallista paksumpi. Näissä koekasveissa pavuilla ruokailevien kirvojen (Acyrthosiphon pisum) oli vaikea imeä kasvien ravintorikkaita nesteitä, ja siksi kasvinsyöjät joutuivat viipymään pavuissa tavanomaista kauemmin saadakseen normaalin aterian. Kirvat myös havaitsivat tämän muutoksen ja alkoivat suosia käsittelemättömiä, kuoreltaan helpommin läpäistäviä papuyksilöitä.

Kokeessa seurattiin kirvojen ja leppäkerttujen toimia kolmessa erilaisessa tilanteessa. 1) papukasveilla oli saalista mutta ei saalistajia, 2) papukasveilla oli saalistajia mutta ei saalista, ja 3) papukasveilla oli sekä saalista että saalistajia. Saaliseläimet (kirvat) ja saalistajat (leppäkertut) saivat liikkua kunkin havainnoinnin aikana vapaasti koetilassa. Tavoitteena oli selvittää, pystyvätkö saaliseläimet ja saalistaja tunnistamaan kirvojen ravintokasveissa olevia, ravitsemukseen vaikuttavia eroja.

Petojen ja saaliseläinten yhteistä kehitystä kuvaa se, että myös seitsenpistepirkot alkoivat viihtyä parhaiten nimenomaan käsittelemättömillä pavuilla, vaikka niissä ei ollut koehetkellä yhtään kirvaa. Koe on ensimmäinen julkaistu näyttö siitä, että saalistajaeläin (leppäkerttu) pystyy tunnistamaan lajilleen saaliseläimen ravintokohteen sekä myös ravitsemuksellisen laadun kasveista, joita pedot eivät itse ollenkaan syö.

Mainokset