Avainsanat

, , , , , , , ,

Valtaosa Yhdysvalloissa käytetyistä antibiooteista annetaan karjalle – ja valitettavan usein lihantuotannon lisäämiseksi, ei sairauden hoitoon.

Kiellettävien lääkkeiden osuus antibioottien käytöstä yhä mitättömän pieni

Viime vuosina yhä voimakkaammin ja useammin julkisuteen noussut antibioottilääkkeiden tehon lasku – pahimmissa tapauksissa täydellinen tehon menestys – pakottaa lääketeollisuutta kehittämään uusia ja entistä voimakkaampia hoitokeinoja. Suuri syy siihen, miksi bakteerit eivät enää reagoi antibiootteihin, on näiden lääkkeiden epäasiallinen ja liian suureksi paisunut käyttö. Kaikki antibioottien käyttäjät ovat vastuussa lääkeaineiden toimivuuden säilyttämisessä, sillä lääkärin määräämä antibioottikuuri on käytettävä loppuun, vaikka hoidettavan sairauden oireet loppuisivatkin. Lääkkeiden kanssa tekemisissä olleet bakteerit tulevat näille tehoaineille vastustuskykyisiksi, ja tämä vastustuskyky eli resistenssi säilyy jopa eliösukupolvien ajan lääkehoidon jälkeisinäkin vuosina (Bakteerien antibioottiresistenssi säilyy vuosia lääkeaine-altistuksen jälkeenkin; Tiedebasaari 7.3.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/03/07).

Julkisuudessa antibioottiresistenssin kehittymisen yhdeksi syntipukiksi on nostettu Yhdysvaltain  karjatalous, jossa terveidenkin eläinten lihan tuotantoa tehostetaan lääkeaineiden voimalla.  Karjalle suurina annoksia syötetyt antibiootit ovat suuri riski, sillä tuotantoeläimissä bakteerit voivat kehittyä lääkkeelle vastustuskykyisiksi, ja tämä ominaisuus voi siirtyä karjasta ihmisen. Juuri näin on käynyt pelottavan ja paljon julkisuutta saaneen MRSA-sairaalabakteerin kehityksessä (Vaarallinen MRSA-”sairaalabakteeri” kehittyi karjassa, joka sai tuolloin vielä antibiooteilla hoidettavissa olevan bakteerimuodon ihmiseltä; Tiedebasaari 23.2.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/02/23 ). Amerikkalaisfarmeilla yleinen antibioottien holtiton – ja eläinten terveyden kannalta täysin turhia – käyttö on johtanut liittovaltion oikeuslaitoksen tasolla annettuun päätökseen. Liittovaltion tuomioistuin määräsi, että Yhdysvaltain Elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) on valmisteltava päätös turhan antibioottien käytön kieltämiseksi karjatiloilla.

Oikeuden päätöksen taustalla on Natural Resource Defence Council -järjestön haaste, jossa  FDA:n todettiin ilman syytä jättäneen voimaan saattamatta jo vuonna 1977 antamansa päätöksen kieltää farmien turha antibioottien käyttö. Tuossa vanhassa  päätöksessä FDA oli ehdottanut, että penisilliinin ja tetrasykliinien käyttö tuotantoeläinten lihan kasvattamisen kielletään. Antibioottien avulla tapahtuvaa karjan lihottamista virasto piti jo tuolloin toimintana, jota ei voi katsoa turvalliseksi. Päätöstä ei edes yritetty saada voimaan, eikä asiaa koskevia lausuntokierroksia tai kuulemisia lainkaan järjestetty, totesi uuden ukaasin FDA:lle määrännyt oikeuden tuomari Theodore H. Katz päätöstä 22.3.2012 antaessaan.

Tammikuussa 20112 FDA päätti kieltää kefalosporiini-antibioottien käytön lihakarjan lihottamisessa. Kiellon vaikutus on kuitenkin paljon vähäisempi kuin keskusviraston 1977 ehdottamassa kieltoesityksessä tavoiteltiin. Kuluttajajärjestöt ovat voimakkaasti arvostelleet FDA:n toimia riittämättömiksi todeten, että kefalosporiinien osuus amerikkalaisten karjatilojen antibioottien käytöstä on vain 0.2 prosenttia.

Yhdysvaltain maatiloilla käytettävistä antibiooteista penisilliinin ja tetrasykliinien osuus on kaikkiaan noin puolet.  Kokonaismäärät USA:n maatiloilla ovat valtavia. Esimerkiksi vuonna 2010 Yhdysvaltain farmeilla käytettiin noin 13 miljoonaa kiloa antibiootteja. Maatilojen osuus kaikista Yhdysvalloissa käytetyistä antibiooteista nousee peräti 80 prosenttiin.

Mainokset