Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Varsinkin rasvaisista kaloista saataville monityydyttymättömille rasvahapoille löydetään jatkuvasti uusia, myönteisiä terveydelle myönteisiä vaikutuksia.

Elohopealla ei vaikutusta CRP-arvoihin

Monista terveyttä turvaavista ja parantavista ominaisuuksistaan kuuluisiksi tulleet monityydyttymättömät omega-3-rasvahapot näyttävät alentavan bakteeri-infektioiden aiheuttamia elimistön tulehdusarvoja. Elimistö ei pysty valmistamaan monille elintoiminnoille välttämättömiä omega-3-rasvoja riittävästi, joten näitä moniin toimintoihin vaikuttavia yhdisteitä on saatava ravinnosta. Kala ja kalaöljyt ovat parhaita ja tunnetuimpia omega-3-rasvojen lähteitä, mutta samoja yhdisteitä on runsaasti myös monissa kasvikunnan tuotteissa.

Jo aikaisemmin on tiedetty, että omega-3-rasvoilla on myönteistä vaikutusta tulehduksien paranemisessa. Uudessa kuopiolaistutkimuksessa selvitettiin pitkäketjuisten monityydyttymättömien rasvahappojen sekä tulehduksista kertovan, verestä mitattavan C-reaktiivisen proteiinin (CRP) välisiä yhteyksiä. Lisäksi selvitettiin, vaikuttaako hyvin haitalliseksi tiedettävä elohopea – jota on usein kaloissa, varsinkin sisävesien suurissa petokaloissa – CRP:n pitoisuuksiin.

Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja Kliinisen ravitsemustieteen laitoksen tutkijan Jyrki K., Virtasen johdolla European Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin veren seerumista mitattuja omega-3-rasvojen pitoisuuksia ja tulehdusta osoittavia CRP-arvoja 1395 terveeltä, iältään 42–60 -vuotiaalta mieheltä. Lisäksi miehiltä analysoitiin hiuksiin kertyvän metyylielohopean pitoisuudet.

Osallistujajoukon veriarvojen tulokset jaettiin neljään ryhmään veriseerumin omega-3-rasvojen pitoisuuksien perusteella. Näissä ryhmissä seerumin CRP-arvot olivat –korkeimmasta alimpaan – 1.23, 1.27, 1.18 ja 1.08 milligrammaa litrassa. Suhde rasvahappotason ja CRP-arvojen välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Selkeä ja tilastollisesti merkitsevä vastakkainen suhde (mitä enemmän omega-3-rasvoja, sitä alhaisempi tulehdusarvo) havaittiin paitsi omega-3-rasvahapojen kokonaismäärän ja CRP:n välillä myös erikseen yksittäisten pitkäketjuisimpien monityydyttymättömien rasvojen ja tulehdusarvon välillä. Veriseerumin tulehdusarvot olivat sitä alempia, mitä enemmän  veressä oli pitkäketjuista dokosapentaeenihappoa ja dokosaheksaeenihappoa (DHA). Vastaavaa myönteistä yhteyttä ei sen sijaan havaittu niin ikään omega-3-rasvoihin, mutta edellisiä lyhytketjuisempien rasvojen eikosapentaeenihapon tai alfalinoleenihapon välillä.

Hiuksista mitatulla metyylielohopealla ei ollut vaikutusta veriseerumin tulehdusarvoihin. Elohopea ei myöskään vaikuttanut mitenkään veren omega-3-rasvahappojen pitoisuuksiin tai tulehdustilaa kuvaaviin CRP-arvoihin.

Mainokset