Avainsanat

, , , , ,

Rakennus- ja purkutyömailla syntyy paljon jätettä, josta leijonanosa voitaisiin kierrättää uuteen hyötykäyttöön kaatopaikalle läjittämisen sijaan. Kuva: Kai Aulio.

Luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön pilaantuminen pakottavat ihmiskuntaa vähentämään uusien, neitseellistä lähteistä otettavien raaka-aineiden kierrätystä kaikkialla. Yksi materiaaleja tuhlaavasti käyttävistä aloista on rakennusteollisuus ja rakennustoiminta. Tätä nykyä eurooppalaisessa rakennustoiminnassa käytetyistä materiaaleista vain noin 30 prosenttia on kierrätettyä, mutta osuus voisi olla jopa 90 prosenttia, osoittaa alan tunnustetun konsulttiyrityksen laatima katsaus. Kierrätyksen tehostaminen auttaisi rakennusalaa pääsemään ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävälle kasvu-uralle.

Jätehuollon ja kierrätyksen ammattilehti Waste Management World esittää artikkelissaan, että kierrätettyjen rakennusmateriaalien kuten PVC-muovien, lasin, kiviainesten ja kipsin markkinat olivat Euroopassa vuonna 2010 noin 744 miljoonaa euroa. Kasvuvaraa on kuitenkin valtavasti. Strategic Analysis of the European Recycled  Materials and Chemicals Market in Construction Industry -raportissa lasketaan, että uusiokäytettävien ja kierrätettyjen rakennusmateriaalien taloudellinen arvo voi nousta jopa 1.3 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä.

Kierrätysmateriaalien potentiaalin käyttöönotto vaatii alan yrittäjiltä panostusta uusien käyttötapojen heittämiseen sekä kekseliäisyyttä löytää nykyisin kaatopaikoille päätyville rakennusjätteille ja kemikaaleille uusia käyttökohteita. Tällaisessa strategisen ajattelun edistämisessä ja uusien markkinoiden luomisessa riittävä yhteiskunnallinen tuki on välttämätöntä, raportti osoittaa. Taloudelliset lamakaudet ovat lisänneet rakennusteollisuuden ja rakennusyrittäjien kiinnostusta kierrätysmateriaalien käyttöön. Uudet tuotteet lisäisivät varmasti toimijoiden kiinnostusta uusien kierrätystuotteiden käyttöön, jos nämä saadaan taloudellisesti kilpailukykyisiksi.

Rakennusalalla arvostukset ja tyylisuuntaukset vaihtuvat varsin usein, joten myös kierrätysmateriaaleja tarjoavan yritystoiminnan on oltava valmis kehittämään jatkuvasti uusia ratkaisuja ja tuotteita alan käyttöön. Nykyinen yhteiskunnallinen asenneilmasto suosii toiminnan hyötysuhteiden parantamista, joten rakennusalallakin kaivataan kierrätyksen tehostamista. Toimintaa ei tarvitse erikseen perustella, sillä kierrätysmateriaalien käytöllä saatavat luonnonvarojen säästöt, ympäristön pilaantumisen väheneminen, kaatopaikkakuormituksen helpottuminen, kuljetustarpeiden väheneminen ja sillä aikaansaatava haitallisten aneiden päästöjen leikkaus ovat tekijöitä, joita kaikki varmasti kannattavat. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos materiaalien kierrätyksestä vastaava elinkeinoelämä sekä kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt etsivät ja kehittävät yhteistuumin uusia innovatiivisia ratkaisuja rakennusteollisuuden ja -toimijoiden käyttöön,  asiantuntijaraportti korostaa.

Mainokset