Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Huulipunassa oleva lyijy on vähäinen, mutta onneksi helposti vältettävissä oleva, mahdollisesti herkille ihmisryhmille kuten pikkulapsille haittaa aiheuttava kemikaalialtiste.

Kosmetiikkatuotteissa on varmasti satoja erilaisia kemikaaleja, joilla voi olla vaikutusta käyttäjiensä terveyteen. Useimmat kemialliset yhdisteet ovat valmisteissa kuitenkin niin pieninä pitoisuuksina, että teoreettiset, suuriin annoksiin ja jatkuvaan altistukseen perustuvat riskiarviot eivät anna todellista kuvaa kauneudenhoitotuotteiden merkityksestä terveydelle. Yksi kosmetiikan kemikaalikeskustelun kohteita on huulipunassa oleva lyijy, jota varsinkin Yhdysvaltain Elintarvike- ja lääkevalvonnan ylin viranomainen FDA (Food and Drug Administration) on pyrkinyt alentamaan jo vuosia. Uudessa selvityksessään FDA totesi, että markkinoilla olevien huulipunien lyijypitoisuudet ovat vähennyssuosituksista huolimatta samalla tasolla kuin viimeksi, vuonna 2007 tehdyssä kartoituksessa.

Uusimmassa selvityksessä analysoitiin lyijypitoisuudet 400 eri merkkisestä ja -laatuisesta huulipunasta, kertoi Chemical & Engineering News -lehti 20.2.2012. Valmisteiden keskimääräinen lyijypitoisuus oli 1.11 mikrogrammaa grammassa (μg/g). Vuonna 2007 vastaavan kartoituksen keskimääräinen pitoisuus oli lähes identtinen, 1.07 (μg/g). Uuden kartoituksen valmisteista pahimmassa huulipunassa oli lyijyä 7.19 (μg/g).

Huulipunan joutuu suun kautta elimistöön vain hyvin vähän, joten altistukset ovat vähäisiä. Kuitenkin herkimmille ihmisryhmille kuten raskaana oleville ja imettäville naisille huulipunan lyijy on tarpeeton, vaikkakin pieni riski. Lyijy tunnetaan neurotoksiseksi eli hermostoa vahingoittavaksi raskasmetalliksi, jonka vaikutukset ovat vakavimmillaan, sikiöillä, vastasyntyneillä ja hyvin nuorilla lapsilla.  Havaitut huulipunan lyijypitoisuudet ovat onneksi niin alhaisia, ettei lyijyllä liene yleistä terveydellistä haittavaikutusta, FDA tulkitsee. Viraston tavoitteena on kuitenkin minimoida kaikki terveydelliset riskit, ja siksi FDA aikoo valmistella kosmetiikka-alan tuottajille uutta suositusta muun muassa huulipunavalmisteiden lyijypitoisuuksien alentamiseksi.

Mainokset