Avainsanat

, , , , , ,

Maaseudun kasteluvesien saatavuus on yksi Kiinan lähitulevaisuuden ympäristöpolitiikan painopisteistä.

Vesihuolto ja suurkaupunkien ilmanlaatu painopistealueita

Koko muuta maailmaa jo vuosia ja useammassakin jaksossa vaivanneesta talouden alamäestä ja vakavista lamakausista huolimatta maailman väkirikkain valtio, yli 1.3 miljardin asukkaan Kiina on jatkanut huimaa taloudellista kasvuaan. Kasvu on tapahtunut paljolti ympäristön ja myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella, mutta nyt jättivaltion poliittiset päättäjät ovat havahtuneet ikäviin tosiasioihin, raportoi Chemical & Engineering News  -ammattilehti 12.3.2012.

Maaliskuun alussa Pekingissä kokoontunut parlamentti, kansankongressi on päättänyt, että Kiinan talouskasvu saa hidastua. Pääministeri Wen Jiabao ilmoitti parlamentin vuosittaisen kokoontumisen avajaisissa hallituksen päättämistä, vuosille 2012–2015 laadituista taloustavoitteista sekä niiden perusteista. Kiinan talouskasvun tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin 7.5 prosenttia vuodessa. Tämä on ensimmäinen sitten vuoden 2005, kun jättivaltion talouskasvu olisi jäämässä alle 8 prosenttiin. Kiinan talous kasvoi vuonna 2010 yli 10 prosentin ja vuonna 2011 yli 9 prosentin vauhdilla.

Talouskasvun tietoiseen hidastamiseen Kiinaa ajavat tavoitteet inflaation hidastamiseen sekä pyrkimykset saada kasvu ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävälle uralla. Pääministeri Wu painotti puheessaan, että Kiina pyrkii jatkossa pitämään talouskasvun mittareina myös jalostusasteen sekä laadun parantamista sekä talouden ja tuotannon pitämistä myös pitkällä aikavälillä kestävällä perustalla.

Tärkistä ympäristösektorin tavoitteita ja jo päätetyistä ohjelmista pääministeri Wu mainitsi kaupunkien ilmanlaadun seurannan. Kiina alkaa mitata suurimmissa kaupungeissaan pienhiukkasten pitoisuuksia. Lisäksi hallitus on päättänyt vesimaksujen huomattavasta korotuksesta. Hinnan tarkistus onkin paikallaan, sillä Kiina – monen muun kasvavan talouden tavoin – kärsii käyttökelpoisen talousveden ja maatalouden kasteluveden puutteesta. Ympäristö- ja kuluttajajärjestöt ovat todenneet, että erittäin halpana pidettävää käyttöveden hintaa olisi nostettava 3–5 kertaa nykyistä korkeammaksi.

Parlamentille raportoinut Kiinan Kansallinen kehityksen ja uudistusten komissio kertoi, että valtio epäonnistui vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden täyttämisessä muun muassa energiansäästön, ilmanlaadun ja vesien saastumiselle asetettujen tavoitteiden täyttämisessä. Komissio kuitenkin uskoo, että suunnittelu- ja toimintajakson 2011–2015 kokonaistavoitteet pystytään toteuttamaan.

Suurten lupausten lisäksi suurvallan käytännön toimetkin ovat mittavia. Pari viikkoa ennen parlamentin istuntokauden alkua Kiinan vesivaroista vastaava ministeriö ilmoitti jättivaltion käyttävän noin 17 miljardia euroa vastaavan summan vesiensuojelun projekteihin vuoden 2012 aikana. Jo aikaisemmin on päätetty, että Kiina käyttää valtion maaomaisuuden myynnistä tulevista varoista merkittävän osan maaseudun vesitalouden parantamiseen (Kiina sijoittaa valtion omaisuuden myyntituloja maaseudun vesihuoltoon; tiedebasaari 27.9.2011). Aktiivista työtä kohti kestävämpää yhteiskuntaa osoittaa myös se, että vuonna 2011 Kiina vahvisti ensimmäisen kerran vesien raskasmetallikuormitukselle ja metallipitoisuuksille sitovat tavoitteet.

Mainokset